Utbildning med tema narkotika

Publicerad:

I tisdags fick personal från högstadiet och ungdomsenheten sätta sig i skolbänken. Temat var en kortare utbildning angående narkotika, med fokus på cannabis och Tramadol. Syftet var att förmedla grundläggande kunskaper om narkotika, totalt deltog närmare 200 personer.

Utbildning med tema narkotika
Foto: Karin Jeppsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Utbildning med tema narkotika

Narkotika är idag lättillgängligt och många ungdomar har en liberal inställning till droger, inte minst cannabis. I förebyggande syfte är det därför angeläget att de som arbetar med barn och unga har kunskap om narkotika.

På programmet stod:

  • Kort introduktion till det webbaserade undervisningsmaterialet "ANDT på schemat" som riktar sig till lärare i åk 6-9. Därtill fakta om kopplingen mellan tobak, alkohol och narkotika. Samt kort information om narkotika och barnkonventionen och att barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020 - Karin Jeppsson, samordnare ANDT och barnkonventionen (tillika samordnare av USSP).
  • Föreläsning om narkotika, men tonvikt på cannabis och Tramadol. Fakta om hur dessa droger påverkar kropp och själ samt vilka varningstecken som är viktiga att känna till. Föreläsare var Trelleborgs kommunpolis Mats Rindborn Grahl.
  • Information om FMN:s verksamhet. Lennart Johansson och Petra Grevstad från Föräldraföreningen Mot Narkotika i Trelleborg (FMN) informerade om sin verksamhet som rör utbildning, information, rådgivning och drogtester.

Utbildningen arrangerades av den lokala samverkansgruppen USSP (Ungdomsenheten, Skola, Socialtjänst, Polis). Syftet med samverkansarbetet är att bidra till att Trelleborg ska vara en trygg kommun för barn och unga att växa upp i. Målgruppen är barn och unga i åldern 0-20 år och målet är att skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt förebyggande arbete.

I USSP ingår arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen, Kunskapsskolan, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, säkerhetsenheten, avdelningen för hållbar utveckling och polisen.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?