Rekordmånga får tycka till om sin kommun

Publicerad:

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva i sin kommun.

Foto: http://pixabay.com/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

I dagarna får 161 500 personer i 135 kommuner runt om i Sverige enkäten i brevlådan.

Totalt 272 av Sveriges 290 kommuner någon gång varit med i undersökningen sedan starten 2005.

– Vi vill kunna jämföra oss på ett bra sätt med så många som möjligt. SCB möjliggör det, säger Maria Gromer, utvecklingsstrateg i Vetlanda kommun.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter att jämföra sina resultat med andra kommuner. Kalmar är den kommun som varit med mest: 15 gånger. Luleå och Sandviken skuggar med 14 vardera.

– Det känns bra. Det är viktigt att löpande följa vad medborgarna tycker för att vid behov snabbt kunna vidta åtgärder. Vi ser undersökningen som ett bra verktyg i kommunens utvecklingsarbete, säger Cecilia Ahlgren, övergripande kvalitets- och miljösamordnare i Kalmar kommun.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i mitten av december. Den 18 december kommer de att finnas i Statistikdatabasen.

Fakta: Så görs undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Länkar:

www.statistikdatabasen.scb.se

Trelleborgs kommuns tidigare medborgarundersökningar

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?