Beslut om skolskjuts kan dröja

Publicerad:

På grund av många skolskjutsansökningar, nytt system och nya administrativa rutiner har handläggningen av skolskjutsansökningarna tagit längre tid än beräknat. Detta innebär att alla vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts för sina barn under läsåret 2019/2020 inte kommer att hinna få ett beslut inför skolstarten imorgon, onsdagen den 21 augusti.

– Vi beklagar naturligtvis förseningen, säger Mats Sandberg, enhetschef för fysisk miljö och transporter, men vi arbetar intensivt för att hinna få klart alla skolskjutsärenden så snart som möjligt. Vi har bland annat förstärkt vår personalstyrka med extra resurser.

Skolbuss

Elever, vars vårdnadshavare har ansökt om skolskjuts med skolbuss och som bor där en skolbuss passerar, kan åka med denna till och med fredagen den 30 augusti 2019 även om man ännu inte fått något beslut.

Skoltaxi

Vårdnadshavare som ansökt om skolskjuts med skoltaxi för sina barn, men som ännu inte fått något beslut, behöver ordna transport till och från skolan på egen hand till dess att beslut fattats.

– Alla vårdnadshavare som har ansökt om skoltaxi för sina barn, men som fortfarande väntar på ett besked kommer vi att kontakta direkt när besluten är klara, säger Mats Sandberg. Vi rekommenderar vårdnadshavarna att följa informationen på kommunens webbplats.

Frågor

Har du frågor angående ditt barns skolskjuts vänligen kontakta i första hand Trelleborgs kommuns kundtjänst på 0410-73 30 00. Kontakta inte Vellinge Taxi eftersom de inte har någon ytterligare information kring skolskjutsärenden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?