Nytt avtal om bostäder i norra Trelleborg tecknat

Publicerad:

Trelleborgs kommun har anvisat drygt 4 600 kvadratmeter mark i norra Trelleborg till företaget Fastighets AB 3Hus som planerar att bygga cirka 60 lägenheter på platsen.

Skiss över huset som 3Hus planerar att bygga vid väg 108.
Foto: Link Arkitektur Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skiss över huset som 3Hus planerar att bygga vid väg 108.

Området ligger intill Havrejordsvägen i söder och riksväg 108 i väster. Där planerar Fastighets AB 3Hus att bygga ett flerbostadshus med cirka 60 bostadsrätter. Huset kommer att variera i höjd mellan 2 och 5 våningar.

- Detta är första etappen i ett större område längs med väg 108 som vi nu markanvisat. Området är en del av detaljplanen Västervång nordost som syftar till att binda samman bebyggelsen i de norra delarna av Trelleborgs tätort, säger Jonas Lundström, exploateringsingenjör i Trelleborgs kommun.

Bestämmelserna för fastigheten säger att den ska innehålla bostäder samt centrumverksamhet. Centrumverksamheter kan till exempel innebära en butikslokal, en frisörsalong eller en restaurang.

- Vi på Fastighets AB 3Hus ser verkligen fram emot att påbörja utvecklingen av Västervång. Att få tillföra området nya och moderna bostadsrätter i varierande storlekar är oerhört spännande. Vi har stor framtidstro när det gäller Trelleborg och vi ser detta som startskottet för vår etablering på orten, säger Joakim Lindahl, Fastighets AB 3Hus.

Köpekontrakt kommer att skrivas när detaljplanen antagits och fastighetsbildningen är klar. Detaljplanen väntas bli antagen under hösten 2019.

Inom kort planerar Trelleborgs kommun att gå ut med en markanvisningstävling för radhus på fastigheten direkt öster om området där 3Hus nu fått markanvisning.

Trelleborgs kommun har planer på 8 000 bostäder med byggstart inom en tioårsperiod. Det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 innebär en omvandling av Trelleborgs hamn och 4 000 bostäder i nya havsnära stadsdelar. Dessutom planeras det för förtätning i centrum och ny bebyggelse i en rad utvecklingsorter på landsbygden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?