Klimatutsläppen mer än halverade

Publicerad:

Trelleborgs kommun och dess bolag har tillsammans mer än halverat sina klimatutsläpp på tre år, 2015-2018. Det visar slutrapporten för projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne” som publiceras idag, tisdag.

Helsingborg stad, Malmö stad, Båstads, Eslövs, Hässleholms, Höörs, Kristianstads, Lunds, Tomelilla och Trelleborgs kommun ingår i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne.
Foto: http://www.skl.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Helsingborg stad, Malmö stad, Båstads, Eslövs, Hässleholms, Höörs, Kristianstads, Lunds, Tomelilla och Trelleborgs kommun ingår i projektet ”Fossilbränslefria kommuner i Skåne.

På bara tre års tid har tio skånska kommuner visat att det går att fasa ut enorma mängder fossila bränslen genom att se över uppvärmning, tjänstefordon, elavtal, tjänsteresor och kontrakt med fastighetsägare.

De kommuner som deltagit utöver Trelleborg är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Lund, Malmö och Tomelilla. Länsstyrelsen i Skåne och Kommunförbundet Skåne har varit projektledare. Europeiska Regionala Utvecklingsfonden finansierar projektet.

När kommunerna startade projektet var det gemensamma målet att uppnå 100 procent fossilbränslefri el, minst 90 procent fossilbränslefri uppvärmning och minst 50 procent fossilbränslefria drivmedel. Det gemensamma målet är uppnått, och flera av kommunerna har överträffat det.

Redan 2013 tog Trelleborgs kommun beslut om att anta utmaningen att bli en fossilbränslefri kommun till 2020. Projektet har utgjort ett viktigt verktyg för att nå detta mål.

Trelleborgs kommun har valt att involvera samtliga kommunala bolag i statistiken. Från projektstart har utsläppen av växthusgaser minska med 2 611 ton koldioxidekvivalenter, vilket är en minskning med 51 procent.

När det gäller elanvändningen är kommunen redan i mål med 100 procent fossilbränslefri el.

När det gäller uppvärmning har Trelleborg gjort ett enastående resultat, gått från 75 procent till 98 procent fossilbränslefri uppvärmning genom att byta ut oljepannor och naturgas mot andra alternativ!

Också när det gäller drivmedel är resultatet överväldigande. Kommunen och bolagen har gått från 7 procent fossilbränslefritt vid projektstart 2015 till 24 procent 2018.

- Framför allt används nu fossilbränslefri HVO i stället för diesel i kommunens fordon. Genom införande av samordnad fordonshantering som just nu pågår finns mycket goda chanser att fortsatta på den inslagna vägen mot målet, berättar projektledare Anitha Ljung, Avdelningen för hållbar utveckling.

Trelleborgs utmaningar framåt återfinns bland tjänsteresorna som visar en ökad andel av fossila resor med 7 procentenheter under projekttiden. Flygresorna i tjänsten tenderar att öka.

- Här satsar kommunen på att öka andelen resefria möten genom förbättrad teknik i mötesrummen och med information och utbildning till de anställda så att de i allt större utsträckning ska välja webbinarier och digitala möten när så är möjligt.

Här kan du ta del av slutrapporten

Här kan du läsa mer om arbetet med skånsk fossilbränslefrihet

Här kan du ta del av layoutad statistik och jämförelser för samtliga kommuner

För mer information:
Anitha Ljung, klimat- & hållbarhetssamordnare, 0410-73 32 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?