Unik avsiktsförklaring för att bevara och utveckla Smygehuk som destinationsmål

Publicerad:

I syfte att säkerställa framtiden för Smygehuk som destinationsmål, med dess omfattande och anrika kulturarv, har Trelleborgs kommun fört samtal med Kerstin Fremberg, fastighetsägare, om en långsiktig gemensam lösning. Parterna har särskilt diskuterat Köpmansmagasinet och Kalkugnarna. Båda parter har nu kommit till en överenskommelse, som tack vare Fremberg möjliggör att tillgänglighetsgöra fastigheterna för all framtid.

Smygehuks köpmansmagasin
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Smygehuks köpmansmagasin

Parterna är hittills överens om:

– Fastighetsägaren ska upprätta en stiftelse varigenom fastigheten Östra Torp 20:39 (Köpmansmagasinet), Östra Torp 15:7 och Östra Torp 16:3 (Kalkugnarna) samt Östra Torp 16:16 (impedimentmark), avskiljs för att varaktigt förvaltas med ändamålet att bevara, utveckla och tillgänglighetsgöra fastigheterna för allmänheten och turistnäringen för all evig framtid.

– Kommunen ska vara ensam förmånstagare i stiftelsen och ges fri rådighet över fastigheterna.

– Kommunen ska årligen tillskjuta medel till stiftelsen för att bevara och underhålla fastigheterna.

– Kommunen ska ansvara för att nyttja fastigheterna, enligt stiftelsens föreskrivelser, och långsiktigt såväl bevara som utveckla och synliggöra Smygehuk som destinationsmål, till gagn för allmänheten, dess invånare och Trelleborgs kommun.

– Kommunen ges rätt att helt eller delvis överlåta driften på extern aktör efter godkännande av stiftelsen.

Uttalande:

Fremberg ger Trelleborgs kommun en fantastisk möjlighet att utveckla Smygehuk som destinationsmål. Smygehuk, Sveriges sydligaste udde, är en oerhört viktig plats för såväl trelleborgare, som för turister och vi ser detta som ett väldigt viktigt och tydligt steg framåt mot en attraktiv och gynnsam utveckling. Nu kan vi arbeta vidare med helheten och utveckla framåt. /Erik Lundström (KD), kommunstyrelsens vice ordförande, Trelleborgs kommun

Detta är en unik avsiktsförklaring som gör det möjligt för både kommuninvånare och turister att fortsatt kunna njuta av platsen Smygehuk som destinationsmål. Detta kan innebära att vi stoppar försäljningen av fyren. /Mikael Rubin (M), kommunstyrelsens ordförande, Trelleborgs kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?