Bolagsdag med samverkan i fokus

Publicerad:

Igår, den 24 april, genomförde Rådhuskoncernen en halvdag med information till alla styrelseledamöter, -suppleanter, lekmannarevisorer och VD-ar i de kommunala bolagen.

Deltagare på bolagsdagen
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Deltagare på bolagsdagen

Nedan berättar Hans-Åke Lindvall, VD, Trelleborgs Rådhus AB och Catharina Blixen-Finecke, ordförande AB TrelleborgsHem. Om dagen och tankarna kring det framtida samarbetet mellan bolagen och kommunen.

Inblick i uppbyggnaden av rådhuskoncernen

Syftet är att ge alla i styrelserna inblick i uppbyggnaden av rådhuskoncernen, juridiska förutsättningar, styrdokument, ekonomi, mm. Vi får även jämförelser med näringslivets koncerner från en av bolagsordförandena med lång erfarenhet från den privata bolagsvärlden. Det ges också möjlighet till diskussioner inom respektive bolagsstyrelse om hur de ser på koncernbildningens betydelse för deras bolag.

Ett samspel mellan moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB och de åtta dotterbolagen

Den "äkta" koncernen, som vi benämner rådhuskoncernen, bildades i slutet av 2017 och fullföljdes i slutet av 2018 genom att även de båda största bolagen, Trelleborgshem och Trelleborgs hamn, tillfördes koncernen. 2018 var ett uppstartsår för koncernen och även 2019 kommer att innehålla inslag som görs för första gången. I ett samspel mellan moderbolaget Trelleborgs Rådhus AB och de åtta dotterbolagen strävar vi efter att finna former som ger en optimal effekt för Trelleborgs kommun och bolagen.

Helhet är ett nyckelord

Ett bra exempel på behovet av helhetslösningar är det för Trelleborg gigantiska projektet Kuststad 2025. Här behöver alla bolag medverka för att projektet skall kunna genomföras med bästa effekt för trelleborgarna. Hamnbolaget och bostadsbolaget är nyckelaktörer, men även de mindre bolagen måste medverka i sina delar.

Samsyn och gemensamma träffar är viktigt

En av förutsättningarna för att uppnå det vi strävar efter är att mötas emellanåt. Vad vi känner till så har denna typ av träffar inte hållits tidigare. Att alla styrelsernas alla ledamöter och suppleanter plus lekmannarevisorer och VDar träffas och umgås i en halv dag har ett egenvärde. Man ser och hör om varandras bolag och verksamheter och hur de hänger ihop genom koncernen. Det kan också underlätta önskade samordningar för de mindre bolagen inom administration, t ex ledning, juridik, ekonomi, personalfrågor och lokaler.

Nytt bolag på gång

Trelleborgs elnät AB bildas under detta år och är tänkt att från den 1 januari 2020 ta över kommunens elnätsverksamhet.

Uttalande från Catharina Blixen-Finecke

– I en koncern finns det flera andra bolag och det är viktigt att man får möjlighet att träffas, alla bolagen som ägs av kommunen. Man får ett ansikte på personerna och skapar kontakter som ger möjlighet till synergieffekter. Gemensamma nämnare som kan vara till nytta för hela kommunen. Exempel på hur man i framtiden arbetar, bolagen tillsammans med kommunen, tänker jag är inom området upphandlingar där det kan spara pengar för kommunen och medborgarna. Ett annat är att små bolag kan ha gemensamma tjänstepersoner för att nå synergieffekter. En viktig framgångsfaktor för att medborgaren ska uppleva kommunen och bolagen som en helhet är att vi visar på ett ekonomiskt hållbart resultat. Det är skattemedel vi handhar, medborgarnas pengar, de ska hanteras så effektivt som möjligt. Genom koncerntänket så gör vi besparingar, vi utvecklar något positivt för kommunen, säger Catharina Blixen-Finecke, ordförande AB TrelleborgsHem.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?