2019

 • Var förberedd!

  Hemberedskap

  Om du ägnar några minuter åt att fundera över hur till exempel ett längre elavbrott skulle påverka dig och din omgivning - då har du skaffat en beredskap för en samhällskris. En mental krisberedskap gör att du bättre klarar av att hjälpa dig själv och andra när stora delar av samhället har stannat.

 • Vem ska man ringa?

  Det är bra om du skrivit ner viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha vid en nödsituation eller liknande. Anteckna uppgifterna nedan samt andra telefonnummer som är viktiga för dig.

 • Utställningen om Övre invigd

  Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Rubin inviger utställningen

  En välbesökt och uppskattad invigning av utställningen om Övre gick idag, fredag, av stapeln på Trelleborgs museum. Besökarna fick ta del av platsens historia och framtid i form av visionsbilder, gamla fotografier och filmvisning i biografen.

 • När strömmen försvinner

  Det är inte ovanligt att kommuner drabbas av elavbrott, och i vissa fall kan dessa bli långvariga. Du måste förbereda dig innan för att kunna klara av ett elavbrott, så ta del av informationen nedan och se över din egen beredskap hemma.

 • Hur tar jag del av samhällsviktig information?

  Vid ett längre strömavbrott eller en annan typ av kris så är det viktigt att du kan ta del av den information som ges av myndigheter och media. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra, därför är det bra om du vet vart du ska vända dig för att ta del av samhällsviktig information samt hur du kan förbereda dig för att klara av att kommunicera under exempelvis ett längre strömavbrott.

 • Nya beslut på dagens kommunstyrelse

  Idag träffades kommunstyrelsen för att fatta beslut i ett antal ärenden. På agendan fanns bland annat äskande för digital utvecklingsfond, e-arkiv-samverkan, medborgarbudget, familjecentralen i Anderslöv, energiplan för Trelleborgs kommun, äskande av medel för exploateringsområde Skegrie öster med flera.

 • Snart är det examensdag för specialistutbildade undersköterskor

  Malin Persson (till vänster) och Alexandra Löfberg kan snart titulera sig specialistutbildade undersköterskor inom välfärdsteknik efter att ha gått en ettårig yrkeshögskoleutbildning i Trelleborg.

  Malin Persson och Alexandra Löfberg är två av kommunens medarbetare som nästa månad blir Sveriges första specialistutbildade undersköterskor med yrkeshögskoleexamen inom välfärdsteknik. Den 15 maj är sista ansökningsdag för nästa terminsstart och i morgon, torsdag 9 maj, är det öppet hus för den som vill veta mer om utbildningen.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 , 5 , 6 , 7 , , 23 , Nästa