Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Vädjan från söt kanin gav 56% färre fimpar på marken

Publicerad:

I våras genomfördes ett projekt för att minska nedskräpning av fimpar på busshållplatser i Trelleborgs, Lunds och Ystads kommun. Utvalda hållplatser fick sällskap av nikotinkaninen som försökte sluta röka. Gula synliga askkoppar sattes upp på busshållplatserna och gröna rutor visade vägen till askkopparna.

Synliga askkoppar får fler att fimpa rätt.
Foto: Andreas Offesson, Sysav Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Synliga askkoppar får fler att fimpa rätt.

- Vi ville på ett humoristiskt sätt öka medvetenheten kring ett stort nedskräpningsproblem. Resultatet är mycket positivt, fimparna på marken minskade med 56 procent under de sex veckor som projektet genomfördes. Det handlar om att 1 100 stycken fimpar slängdes i askkoppen, säger Ann Thorén, projektledare på Sysav.

Att genomföra nudgingprojekt för att minska fimparna på marken kan alltså vara ett bra sätt att minska nedskräpningen. Samtidigt måste attityden ändras så att det inte känns okej att slänga sitt skräp direkt på marken.

– Metoden nudging handlar om att göra det lätt att göra rätt. Det är fantastiskt roligt att se hur små enkla kostnadseffektiva knuffar kan leda människor till bättre beteende och bättre miljö, säger Katharina Paoli, Managing Director på A Win Win World.

Nedskräpning av fimpar är ett stort problem för kommunerna och miljön. Fimparna är inte bara svåra att städa upp, de förfular och innehåller plast och miljögifter.

- Jag tror inte så många är medvetna om att fimpar som slängs i gatubrunnar riskerar att hamna i våra vattendrag och i haven. Fimparna misstas sedan för mat av fåglar och fiskar, en liten fimp kan alltså orsaka stor skada. Ett sätt att undvika att fimparna kommer på marken kan vara smarta fimpburkar i metall som är smidiga att ha i fickan, säger Ann Thorén.

I Trelleborg har projektet genomförts i samarbete med Gatuavdelningen och Avfalls- och återvinningsavdelningen.

Fakta

  • 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg i Sverige varje år.
  • Fimpen är ett farligt litet skräp. Cigarrettfiltret är gjort av cellulosaacetat, ett slags plast. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, ämnen som även är farliga för naturen, bland annat kadmium som även finns i batterier.
  • 80 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter som fimpar, cellofanpapper, snusdosor och cigarrettpaket.

Källa: Håll Sverige Rent

Om projektet

Nudgingprojektet genomfördes under våren i Trelleborgs, Lunds och Ystads kommuner. Projektet är en del i den regionala kretsloppsplanen 2016-2020, där ett av målen är att minska nedskräpningen. Nudgingprojektet har genomförts i samarbete med A Win Win World.

A Win Win World arbetar med företag, kommuner och myndigheter som genom co-creation och beteendedesign vill skapa mätbara resultat för en resurseffektiv hållbar framtid.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?