Trelleborgshem beviljas statligt investeringsstöd för nyproduktion

Publicerad:

AB TrelleborgsHem har beviljats statligt ekonomiskt stöd om 10,5 mkr för nyproduktion i Skegrie. Bolaget kommer under 2018-2019 att uppföra totalt 36 lägenheter i Skegrie med planerad inflyttning den 1 oktober 2019.

Området, som benämns Skegrie Öster, kommer att bebyggas med cirka 200 nya bostäder i en varierad form med flerbostadshus, radhus och friliggande villor dessutom med tillgång till naturområde med grönytor och lekplats.

- Fantastiska nyheter, säger TrelleborgsHems vd Pia Jönsson. Investeringsstödet gör att vi kommer att hamna på en kvadratmeterhyra på ca 1 500 kr. Detta innebär en hyresnivå för tvårumslägenheterna på ca 7 700 kr per månad och för trerumslägenheterna ca 8 900 kr per månad.

Det statliga investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder till studerande infördes första januari 2017. Syftet med stödet är att öka bostadsbyggandet och beloppet varierar mellan olika delar av landet. För att en fastighetsägare ska kunna erhålla stödet får inte hyran överstiga en viss nivå, samtidigt ska bostäderna vara energieffektiva och erbjudas bostadssökande enligt öppna och transparenta principer.

- Då de nya lägenheterna i Skegrie uppfyller kraven så har vi beviljats stödet, fortsätter Pia Jönsson. Sedan 2016 förmedlas samtliga av våra ledigförklarade lägenheter via Boplats Syd och det är också dit vi hoppas att alla som vill bo nyproducerat i Skegrie nu vänder sig.

I utvecklingen av Skegrie öster ingår, förutom bostäder, ny förskola, ny idrottshall och tillbyggnad av Skegrie skola.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?