Separerade föräldrar kan finna lösningar i samarbetssamtal

Publicerad:

Socialförvaltningen i Trelleborgs kommun erbjuder möjlighet för separerade föräldrar att hitta gemensamma lösningar med barnen i fokus. Nu går det att ansöka om samarbetssamtal direkt via kommunens webbplats.

Socialsekreterarna (från vänster) Catharina Winge, Moa Sjögärd och Moa Malm erbjuder samarbetssamtal för de separerade föräldrar som vill förbättra sin kommunikation och hitta lösningar som blir bra för barnen.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Socialsekreterarna (från vänster) Catharina Winge, Moa Sjögärd och Moa Malm erbjuder samarbetssamtal för de separerade föräldrar som vill förbättra sin kommunikation och hitta lösningar som blir bra för barnen.

De tre socialsekreterarna Catharina Winge, Moa Sjögärd och Moa Malm har tillsammans närmare 50 års erfarenhet av att hålla samarbetssamtal. Samtalen är kostnadsfria, sker utan journalföring och bygger på frivillighet från båda föräldrarna.

- Syftet är att förbättra kommunikationen mellan föräldrarna. Samarbetssamtal blir ett forum för föräldrar att under vår ledning hitta sätt att prata med varandra. Fokus ligger på att det ska vara till hjälp för barnen, säger Catharina Winge.

Ansök digitalt

Nu kan du ansöka om samarbetssamtal när som helst via kommunens hemsida (direktlänk till e-tjänst finns i slutet av artikeln). Det räcker att en förälder skickar in ansökan men båda föräldrarna måste vara med för att samarbetssamtal ska bli aktuellt.

- Vi börjar alltid med enskilda samtal där respektive förälder får möjlighet att beskriva situationen utifrån sitt perspektiv. Samarbetssamtal bygger på att båda vill. Om det är så att bara en förälder önskar stöd och har behov av att prata om sin situation kan vi hänvisa vidare till andra verksamheter, till exempel socialförvaltningens samtalsmottagning Lotsen, säger Moa Sjögärd.

Barnen i centrum

Till skillnad från familjerådgivning, där vuxenrelationen står i fokus, kretsar samarbetssamtalen kring barnen och att föräldrarna ska hitta förhållningssätt och lösningar som blir bra för barnen.

- Vi försöker hjälpa föräldrarna att finna förståelse för varandra och hitta gemensamma lösningar i frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och ekonomi. Beroende på barnets ålder kan det även vara aktuellt att barnet kommer till oss. Ibland kan det vara till hjälp för föräldrarna att förstå hur barnet har det, säger Moa Malm.

Samarbetssamtal kan ses som en förebyggande insats där separerade föräldrar försöker nå samförstånd innan det riskerar att leda till en rättslig process. I samarbetssamtal är det möjligt att nå överenskommelser och skriva juridiskt bindande avtal som har samma giltighet som en dom i rätten.

- Däremot tar vi inte ställning i sakfrågan och vi fattar inga beslut, säger Moa Sjögärd.

- Ibland märker vi att det finns en förväntan från föräldrar att vi ska gå in och fixa och fatta beslut. Så är det alltså inte. Våra samtal är inte utredande utan vi stödjer föräldrarna att utifrån barnens bästa komma överens, säger Catharina Winge.

Fler stödinsatser

Socialförvaltningen erbjuder även andra stödinsatser. Till exempel finns barngruppsverksamheten Skilda världar som vänder sig till barn i åldern 7-12 år som har separerade föräldrar. För föräldrar finns BIFF (Barn i föräldrars fokus) som är en kort föräldrautbildning för föräldrar som ska eller som har separerat och som inte kommer överens gällande barnen.

- I samband med en separation finns det ofta skuld och skam och våra samarbetssamtal kan vara ett sätt att komma ur det. Det viktigaste för barnen är att deras föräldrar inte bråkar. Barn kan hantera mycket men långvariga konflikter far de illa av, säger Moa Malm.

Det finns inga fasta ramar för hur många samtalen blir eller över hur lång tid. Ibland hålls de med täta intervaller under en kort period, ibland sprids de ut över en längre tidsperiod samtidigt som föräldrarna testar och utvärderar olika modeller på hemmaplan.

Du kan med fördel ansöka om samarbetssamtal digitalt. Det går även bra via kommunens kundtjänst.

Ansök om samarbetssamtal här

Bra att veta om samarbetssamtal

  • Samarbetssamtal är kostnadsfria och journalförs inte.
  • Samtalen leds av två samtalsledare från socialförvaltningen. Samtalsledarna har sekretess men anmälningsskyldighet.
  • Samarbetssamtal bygger på frivillighet och att båda föräldrarna deltar.
  • Ansökan sker hos den kommun där barnen är folkbokförda.
  • Varje samtal är cirka en och en halv timme. Respektive förälder kallas först till ett enskilt samtal på cirka en timme.
  • Samarbetssamtal kan mynna ut i juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?