Rivningsarbetet i gång på Övre

Publicerad:

I går började rivningsarbetet på den tidigare bussplanen Trelleborg Övre. Klockstapeln i byggnaden där Moxy tidigare låg har tagits tillvara och det finns förhoppningar om att klockan ska gå att reparera och få en ny placering.

Rivningsarbete i gång på Övre
Foto: Susanne Nilsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Rivningsarbete i gång på Övre

Trelleborgs kommun har antagit ett planprogram för Övre och Stadsparkskvarteren och arbetar nu med de första detaljplanerna för området. Visionen för Övre och Stadsparkskvarteren är att skapa ett område med levande gatumiljöer, exempelvis med hjälp av småskaliga byggnader samt en mix av bostäder och verksamhetslokaler.

De exploatörer som vill vara med och bygga och utveckla Övre och Stadsparkskvarteren ska nu lämna in en skriftlig intresseanmälan till Trelleborgs kommun. Därefter väljer Trelleborgs kommun ut ett antal exploatörer att jobba vidare med i projektets första etapper.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?