Ny e-tjänst för Medborgarförslag i drift

Publicerad:

I april beslutade kommunfullmäktige att införa nya regler för medborgarförslag för att fler människor ska bli delaktiga i medborgarförslagen och för att kommunfullmäktige ska få en indikation om vilket stöd som finns för de olika medborgarförslagen bland befolkningen i Trelleborg.

50 namnunderskrifter (röster) krävs för att de inkomna förslagen ska gå vidare och behandlas politiskt. De medborgarförslag som har lämnats in mellan 23 april och 1 september har lagts in i e-tjänsten så att de som stöder förslaget har möjlighet att skriva under.

Medborgarförslag får endast handla om frågor som hör till kommunens ansvarsområde t.ex. sophämtning, taxor, lekplatser, barnomsorg m.m. Däremot kan inte frågor som avser myndighetsutövning mot enskild, som ex socialbidrag eller bygglov, behandlas genom medborgarförslag. Förslaget får inte heller ha odemokratisk innebörd eller vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, sexuellt eller annat sådant hänseende.

Olika ämnen får inte heller tas upp i ett samma förslag. Tänk därför på att skriva ett förslag för varje ämnesområde. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?