Nominera till tillgänglighetspriset!

Publicerad:

Tillgänglighetspriset handlar om att lyfta fram goda exempel på insatser som förbättrar tillgängligheten och ökar möjligheten till delaktighet för alla människor i Trelleborgs kommun.

Tillgänglighetspriset ska uppmuntra och inspirera till mer tillgängliga och användarvänliga miljöer i Trelleborg, så att alla kan ta del av kultur, friluftsliv, nöjen, naturupplevelser, butiker, service, restauranger och mycket mer av vad Trelleborgs samhälle kan erbjuda.

Priset skall gå till en privat verksamhet, en person eller en ideell förening som på något sätt arbetat föredömligt med tillgänglighet.

Verksamheten, personen eller föreningen får inte vara statlig, regional eller kommunal verksamhet.

Insatserna ska vara utförda i Trelleborgs kommun

  • Tillgänglighet delas in i fyra områden
  • Fysisk tillgänglighet (lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljö mm)
  • Tillgänglig information och kommunikation (hemsidor, broschyrer mm)
  • Ett bra bemötande (värdegrundsarbete, policy, utbildning)
  • Arkitektoniska lösningar (funktion med en estetisk tilltalande utformning).

Nominering lämnas

via formulär här nedan eller skriftligt hos Kundtjänst i Rådhuset, Algatan 7 (och märk nomineringen med "Tillgänglighetspriset. Till: Avdelning för hållbar utveckling, Christoffer Hernestig"), senast den 1 oktober kl 12:00.

Trelleborgs kommuns Tillgänglighetspris är en ren hedersutmärkelse.

Priset är ett diplom som delas ut på Trelleborgsgalan.

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för nominering till Tångräkan under tiden som nomineringsprocessen pågår. När pristagare utsetts i novmeber 2018 raderas alla uppgifter. De föreslagna nominerade som går vidare i nomineringsprocessen kommer att kontaktas för medgivande.

Mer om hur Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Nominering: Tillgänglighetspriset

Kategori av tillgänglighet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?