Forskare med fokus på Alzheimers och artros träffas i Trelleborg

Publicerad:

Världsledande forskare inom de två högaktuella områdena Alzheimers sjukdom och artros kommer under veckan att samlas till en konferens i Trelleborg. Syftet med konferensen är att skapa möjlighet till utbyte mellan forskare från tillsynes skilda forskningsfält.

– Dessa två sjukdomar är i mångt och mycket helt olika men de har samtidigt flera liknande utmaningar. De är till exempel båda väldigt vanligt förekommande och förekomsten ökar i takt med en allt mer åldrande befolkning. Mekanismerna bakom sjukdomarna är många och komplexa, det saknas tillförlitliga metoder för att tidigt kunna ställa diagnos och i båda fallen saknas det även botande behandling, säger Martin Englund, professor i epidemiologi och ortopedi vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och ordförande i konferensens vetenskapliga kommitté.

Konferensen kommer bland annat att fokusera på hur bakterier i människans tarmar bidrar till sjukdomarna, effekten av fysisk aktivitet för risk för sjukdom och vad det finns för olika bildtekniker för att synliggöra sjukdomen och mäta dess framskridande.

- Förhoppningsvis kan det här sättet att mötas stimulera till nytänkande och nya genombrott när det gäller behandling och prevention av de båda folksjukdomarna, säger Martin Englund.

En av forskarna som kommer att delta är Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Oskar Hansson har lett en stor internationell studie om en ny metod för att diagnostisera Alzheimers sjukdom. Med den nya metoden görs en avbildning av hjärnan som visar spridningen av proteinet tau som enbart finns vid Alzheimers.

– Metoden fungerar väldigt bra. Jag tror den kommer att finnas i kliniskt bruk världen över om bara några år, säger Oskar Hansson.

Konferensen är det andra internationella Kock-symposiet som arrangeras i Trelleborg. Det genomförs av Region Skåne och Lunds universitet med stöd från Greta och Johan Kocks stiftelse.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?