De ser många vinster med digitalt planeringssystem

Publicerad:

Personalen har arbetspasset med sig i telefonen. Hemvårdaren Malika Nilsson-Doukali och teamledaren Maria Narvander ser flera vinster med att det digitala planeringssystemet har införts.

Malika Nilsson-Doukali (till vänster) och Maria Narvander är nöjda med det digitala planeringssystemet som innebär att arbetspasset finns i mobiltelefonen.
Foto: Patrik Nyström Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Malika Nilsson-Doukali (till vänster) och Maria Narvander är nöjda med det digitala planeringssystemet som innebär att arbetspasset finns i mobiltelefonen.

Hemvården började med det för flera år sedan. Förra året blev Smygehem det första äldreboendet i landet att införa ett digitalt planeringssystem. Nu hakar socialförvaltningens övriga boenden på samtidigt som nyfikna kommuner hör av sig till Trelleborg och vill veta mer.

Det digitala planeringssystemet innebär att personalen har sitt arbetspass inlagt i sin mobiltelefon. Där finns schemat och de insatser som ska utföras. När en insats är klar markeras det i systemet.

- Här är många vinster, säger Maria Narvander, teamledaren som började som undersköterska på Smygehem för över 30 år sedan och som nu utbildar personalen i det digitala planeringssystemet.

Malika Nilsson-Doukali jobbar som undersköterska inom hemvården och är nöjd med systemet.

- Jag ser många fördelar. Inför ett besök kan jag snabbt läsa in mig på vad som gäller och efter ett besök kan jag snabbt registrera vad som har gjorts. Jag får ett kvitto på att jag har gjort det jag ska samtidigt som det blir en kvalitetssäkring för vårdtagaren, säger Malicka Nilsson-Doukali.

Styra om resurser

Systemet skapar också möjlighet till flexibilitet och att styra om resurser om och när det behövs.

- Om vi får in ett larm om att till exempel en av våra vårdtagare har ramlat hemma hos sig kan vi se vem av ledig personal som är närmast, ringa den personen som då snabbt kan åka hem till personen som behöver hjälp, säger Malika.

Alla medarbetare är dock inte nöjda med det digitala planeringssystemet. Malika minns själv hur hon tänkte när det skulle införas i hennes arbetsgrupp för fyra år sedan.

- Jag gillar inte nya saker och vi var många som kände oss kontrollerade med det här systemet. Men jag insåg snabbt vilket bra redskap det här är för oss. Jag hör inget negativt från vårdtagare och anhöriga känner sig trygga för de vet att jobbet blir gjort. Som fackligt engagerad kan jag också se hur det i början fanns oro kring kontroll och att det var något nytt och osäkert. Nu hör jag bara positiva saker.

Malika tillägger att tillvaron kan vara stressad.
- Vi försöker få till en effektiv planering av vår tid och det kan skapa stress. Men den planeringen gör vi oavsett, det har inget med telefonen att göra.

Varit med på hela resan

Maria Narvander har varit med under hela implementeringsresan på Smygehem, där systemet nu använts i snart tre år.
- Jag kan se alla vinsterna. Förut upplevde vi saker, nu ser vi det på riktigt. Vår arbetssituation blir synlig, vi kan utnyttja våra resurser smartare och som jag ser det får vi mer tid för de boende, säger hon.

Det som förut fanns i block, på post it-lappar och i huvudet på den enskilde medarbetaren finns nu i det digitala systemet.
- Nu när vi haft sommarvikarier inne kan jag se att de känner sig trygga och vet vad som förväntas. De vet direkt vad som gäller och kan lägga mer tid på de boende. Generellt kan vi täcka för varandra på ett helt annat sätt nu, säger Maria.

Det är inte bara vad som ska göras som finns i systemet, utan i vissa fall också hur.
- Vi lägger in genomförandeplaner vilket gör att personal kan se exakt hur en vårdtagare önskar få en specifik insats utförd, säger Maria.

Maria Narvander utbildar personalen på boenden.
- Så länge vi är tydliga och förklarar syftet med systemet går det bra. Det gäller att använda systemet rätt. Jag tittar ju på telefonen innan jag går in till vårdtagaren, inte medan jag är där.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?