Business Sweden och Invest in Skåne diskuterade näringsliv i Trelleborg

Publicerad:

Hur ska Trelleborgs kommun arbeta för att behålla befintliga företag – och locka nya att etablera sig här? Den frågan stod i fokus när representanter för Business Sweden och Invest in Skåne besökte framtida Business center Trelleborg.

Flygfoto över framtida Business Center Trelleborg.
Foto: Trelleborgs kommun Licens: © Copyright Flygfoto över framtida Business Center Trelleborg.

Syftet med besöket tidigare i veckan var främst att prata om hur Trelleborgs kommun kan samarbete med de två organisationerna för att lyckas med näringslivsarbetet.

Business Swedens uppdrag är att hjälpa svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. Invest in Skåne arbetar för internationella företagsetableringar i Skåne samt att stötta svenska företag i Skåne som vill satsa internationellt.

Under besöket i Trelleborg fick representanterna höra om hur Trelleborg växer genom ständig befolkningsökning och ett flertal stadsbyggnadsprojekt. De träffade bland andra kommunens kommundirektör, hållbarhetschef, näringslivsstrateg och kommunstyrelsens arbetsutskott som ansvarar för näringslivsfrågor.

Under dagen gjordes platsbesök både i Trelleborgs Hamn och i framtida Business center, där östra verksamhetsområdet finns idag.

- Att vi haft ett första möte med Business Sweden och Invest in Skåne känns positivt. Det är viktigt att kommunen hittar ett sätt att samarbete med dem eftersom det kan hjälpa oss i vårt näringslivsarbete – och inte minst i etableringen av Business center Trelleborg, säger Anna Engblom, näringslivsstrateg i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?