September

 • Här är nya Kommunfullmäktige!

  Efter att Länsstyrelsen räknat klart de trelleborgska rösterna vet vi nu hur Kommunfullmäktige ser ut under denna mandatperiod.

 • Rivningsarbetet i gång på Övre

  Rivningsarbete i gång på Övre

  I går började rivningsarbetet på den tidigare bussplanen Trelleborg Övre. Klockstapeln i byggnaden där Moxy tidigare låg har tagits tillvara och det finns förhoppningar om att klockan ska gå att reparera och få en ny placering.

 • Vattenavstängning på Dockrosvägen och Gulrosvägen

  VA-avdelningen kommer att utföra underhållsarbete på ledningsnätet den 21 september mellan klockan 08.30 och klockan 12.30. Detta kan innebära kortvariga avbrott i vattenförsörjningen eller reducerat vattentryck för boende på Dockrosvägen samt Gulrosvägen.

 • Forskare med fokus på Alzheimers och artros träffas i Trelleborg

  Världsledande forskare inom de två högaktuella områdena Alzheimers sjukdom och artros kommer under veckan att samlas till en konferens i Trelleborg. Syftet med konferensen är att skapa möjlighet till utbyte mellan forskare från tillsynes skilda forskningsfält.

 • Vädjan från söt kanin gav 56% färre fimpar på marken

  Synliga askkoppar får fler att fimpa rätt.

  I våras genomfördes ett projekt för att minska nedskräpning av fimpar på busshållplatser i Trelleborgs, Lunds och Ystads kommun. Utvalda hållplatser fick sällskap av nikotinkaninen som försökte sluta röka. Gula synliga askkoppar sattes upp på busshållplatserna och gröna rutor visade vägen till askkopparna.

 • Samarbete kan underlätta utredning

  Trelleborgs kommun och polisen arbetar sedan lång tid tillbaka tillsammans för att öka tryggheten i Trelleborg. Sedan förra höstens incidenter på bland annat biblioteket och Gasverket, har samarbetet intensifierats.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , Nästa