Vilka är kommunens trygghetsvärdar?

Publicerad:

Trygghetsvärdarna har sedan i somras gjort sig bekanta med många i kommunen. Under de kommande sex veckorna kommer trygghetsvärdarna presenteras en och en här på webbplatsen för att öka deras bekantskap ytterligare.

Daniel har en gedigen bakgrund inom arbetet med ungdomar och har bland annat arbetat som fritidsledare, ungdomskonsulent, ANDT samordnare, fritidsföreståndare och verksamhetschef.
Han har sedan juni månad arbetat som trygghetsvärd för Trelleborgs kommun och det viktigaste för honom i rollen som trygghetsvärd är att vara tillgänglig och lyhörd.

- Om en medborgare har ett behov som jag kan tillgodose är det min uppgift att finnas där, oavsett om det handlar om att prata med personen eller på annat sätt hjälpa denne.

En trygghetsvärd är en resurs för kommunen och för medborgarna som ska bidra till att öka känslan av trygghet, säger Daniel och fortsätter – det gör vi på olika sätt, bland annat genom medborgardialoger, samverkan med interna och externa aktörer samt genom tillsyn av kommunala fastigheter.

Daniel ser fördelarna med sin arbetslivsbakgrund både i det administrativa arbetet och när det kommer till att prata med ungdomar.

- Vi kompletterar varandra väl och har alla olika bakgrund och erfarenheter. Vi känner ofta av vem som är bäst lämpad för att hantera olika situationer.

Det roligaste med jobbet säger Daniel, är responsen vi får av alla vi träffar när vi är ute och går eller kör i kommunen. Han upplever att Trelleborgarna generellt sett har en positiv attityd mot trygghetsvärdarna och att många är nyfikna och tillmötesgående. Kanske beror det på våra arbetskläder och våra röda bilar, de sticker ut och gör oss synliga.

Målsättningen är att öka tryggheten i kommunen och Daniel tycker att de har goda förutsättningar för att lyckas.

- Vi har regelbundna informations- och avstämningsmöten med representanter från andra kommunala verksamheter, polisen och väktarbolag. Tillsammans kan vi hitta olika vägar framåt.

Kontaktuppgifter till våra bilar och trygghetsvärdar

Bil 1: 0722 31 39 41
Bil 2: 0722 31 40 69
Bil 3: 0722 31 70 19

E-post: trygghetsvardar@trelleborg.se

Mer om trygghetsvärdarna här

Hjälpte informationen på den här sidan dig?