Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Sportkläder läcker silver

Publicerad:

Silverbehandlade träningskläder som ska vara luktfria efter ett ansträngande träningspass kan låta som en bra idé. Vad många inte vet är att antibakteriellt silver är giftigt och kan allvarligt skada livet i sjöar och hav. Svenskt Vatten har precis släppt rapporten Silverläckan, som belyser den här frågan.

Tvättråd för sportkläder behandlade med silver.
Foto: Svenskt Vatten Licens: © Copyright Tvättråd för sportkläder behandlade med silver.

Silverbehandlingen i kläderna släpper från textilen vid tvätt och hamnar i avloppsvattnet. En del av silvret följer med det renade vattnet ut från reningsverken och kan utgöra ett allvarligt hot mot kretsloppet och vattenlevande organismer i våra sjöar och hav. Speciellt påverkas sedimentlevande organismer som är känsligare än vad vi tidigare trott. Spridning av silver kan också bidra till ökad antibiotikaresistens.

Enligt Svenskt Vattens undersökning släpper textiler behandlade med silver så pass mycket av behandlingen vid tvätt, att vattnet borde samlas upp och lämnas in som farligt avfall.

Antibakteriellt silver från behandlade textilier är den största kända källan till silver in till reningsverken. För att vattnets kretslopp ska vara hållbart på lång sikt måste mängden silver som kommer till reningsverken minskas med hälften.

Du kan vara med och påverka genom att undvika att köpa kläder som behandlats med silver. Som konsument har du rätt att få reda på vilka giftiga ämnen som finns i varor som säljs. Om du frågar efter informationen är butikerna skyldiga att svara inom 45 dagar.

Kontrollera märkningen på kläder som säger sig vara luktfria eller har märkningen odor free. Om kläderna är behandlade med silver ska det finnas en tydlig märkning med vilken biocid som plagget är behandlat med. På så sätt kan du göra ett aktivt val emot silverbehandlade kläder och ett steg mot en bättre, framtida miljö.

För mer information, gå in på Svenskt Vattens hemsida.
Läs Svenskt Vattens rapport, Silverläckan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?