Söderslättsgymnasiets yrkeselever får internationell arbetslivserfarenhet

Publicerad:

Elever från Barn- och fritidsprogrammet, Handel- och administrationsprogrammet samt Hantverksprogrammet på Söderslättsgymnasiet får internationella kontakter och erfarenhet av utlandsarbete under sin studietid. Detta möjliggörs genom utlandspraktik under deras arbetsplatsförlagda lärande (APL).

Under de två senaste läsåren har elever från tre av Söderslättsgymnasiets yrkesprogram kunnat genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) utomlands och på så sätt fått internationella kontakter och värdefulla erfarenheter. Satsningen på internationell APL sker i samarbete med World Amateur Golfers Championship och Svenska kyrkan.

– Att erbjuda elever möjlighet att göra sin APL utomlands är en viktig del i yrkesprogrammens internationaliseringsarbete. Eleverna får erfarenheter från annan kultur och arbetsmarknad; deras självkänsla stärks och de växer som individer. Det är med glädje jag kan konstatera att en pilot genomförd inom ramen för Raka vägen, ett ESF-finansierat projekt för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet, nu övergår till ordinarie verksamhet, säger Eva Ekmark, utvecklingsledare inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun. För att möjliggöra detta har även externa medel sökts från Universitet och högskolerådet/Atlas praktik.

– Framtidens arbetsmarknad för våra elever innebär att arbeta i ett mångkulturellt samhälle men kanske även ett arbete i ett annat land och vi ser utlandspraktiken som en naturlig del i att förbereda eleverna för detta. Förutom den personliga erfarenheten för eleverna bidrar deras nya kunskaper till många intressanta diskussioner och jämförelser mellan länderna både vad gäller levnadsvillkor, pedagogik och arbetsetik. Tack vare engagerad och kunnig personal samt feedback från samarbetande organisationer och elever har vi kunnat bygga upp ett kvalitativt koncept som vi om möjligt vill utöka under kommande år, säger Ninda Wegbatt Menkus, utbildningschef inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun.

Se filmen från elevernas APL i Spanien

Hjälpte informationen på den här sidan dig?