Hållbar matförsörjning för goda affärer

Publicerad:

Trelleborgs kommun är känt för sin åkermark i världsklass och det odlas väldigt mycket högkvalitativa grödor här. Merparten av det som odlas säljs utanför kommunen. Samtidigt köper både privata och offentliga aktörer i kommunen in mat från andra delar av landet och världen.

Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, och Johannes Hagström,  Hållbarhetsstrateg, avdelningen för Hållbar Utveckling.
Foto: Emilie Ekander Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Lina Wedin Hansson, Hållbarhetschef, och Johannes Hagström, Hållbarhetsstrateg, avdelningen för Hållbar Utveckling.

För att både säkerställa tillgången på mat i framtiden eller i en krissituation och skapa mer hållbar livsmedelsförsörjning, kan en omställning till cirkulär ekonomi, eller ett lokalt kretsloppssamhälle, vara en väg framåt. Med hjälp av Sweco tar Trelleborgs kommun nu fram en plan för hur det skulle kunna gå till och vilka affärsmöjligheter det kan skapa lokalt.

För att få till ett hållbart samhälle behöver vi komma ifrån dagens linjära ekonomi, eller "slit och släng", till ett cirkulärt flöde där avfall ses som en resurs eller råvara. Inom livsmedelssektorn innebär det att matproduktionen och förädling i större utsträckning ska vara lokal. Restprodukterna som inte kan förädlas eller konsumeras, kan omvandlas till biogas för jordbruksmaskiner och transporter eller till biogödsel som kan spridas på åkrarna.

För att öka kunskapen om hur Trelleborgs kommun kan ha en cirkulär lokal ekonomi, ska Trelleborgs kommun kartlägga produktion, försäljning och inköp av livsmedel. Alltså den geografiska kommunens livsmedelsflöden. Tanken är att projektet ska skapa en plan för cirkulär ekonomi (CE-plan) inom livsmedelsområdet och visa på ekonomiska effekter av en sådan omställning. T.ex. ska exempel på affärsmodeller och finansiellt värde av affärsmodeller identifieras i projektet.

Detta blir den första CE-planen av sitt slag i Sverige. Tidigare har exempelvis London tagit fram en CE-plan för många olika områden, inklusive livsmedel som man nu arbetar efter och genomför.

Resultatet kommer att visa hur Trelleborgs kommun tydligare kan bidra till att globala, nationella, regionala och kommunala hållbarhetsmål uppnås. Det kommer beskriva hur Trelleborgs kommun kan skapa en stor samhällsvinst med mervärden för kommunen, men också som ett gott exempel nationellt och globalt – Trelleborg är en attraktiv föregångskommun att leva och verka i.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?