Ekonomi, parkering och medborgarförslag i kommunstyret

Publicerad:

Idag onsdag träffas kommunstyrelsen för första gången sedan valet. Det är dock den gamla besättningen som mönstrar på, det nyvalda styret tillträder inte förrän vid årsskiftet.

Ärendelistan innehåller som vanligt ett brett spektra av de frågor som hanteras av kommunen, allt från delårsrapport och rutiner för deltagande i bolagsstämmor till medborgarförslag om utsmyckning av Maglarpsrondellen och fristad för förföljda författare.

I en motion från 2015 föreslås att Victoriasalongen ska få sällskap av ett parkeringshus. Förslaget till svar från arbetsutskottet blir emellertid nekande eftersom arbete pågår om Victorias framtida hemvist samt inrättande av ett parkeringsbolag. Dock har planeringen för att bygga ett parkeringshus inte startat ännu. Ett medborgarförslag om att ta emot författare som behöver fristad avslås också enligt förslaget till beslut eftersom det anses få alltför långtgående ekonomiska åtaganden.

Projektplan och budget för planprogram Västra Sjöstaden ska diskuteras, och att i styrgruppen ska ingå representanter från samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.

Delårsrapport 2 och åtgärder för budget i balans tas upp under sammanträdet i eftermiddag.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?