Allmännyttan vill leda digitaliseringen i branschen

Publicerad:

AB TrelleborgsHem har anslutit sig till Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Det är en treårig satsning som vill accelerera digitaliseringen i allmännyttan. Initiativet är ett resultat av Allmännyttans digitala agenda som har som mål att bygga upp kompetens för att SABOs medlemsföretag ska bli starkare aktörer, driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor samt stödja digitalisering i medlemsbolagen.

— Digitaliseringen händer nu. Vi i allmännyttan kan inte stå utanför. Digitaliseringen leder till att vi kan jobba mycket snabbare än vad vi någonsin har gjort. Det innebär samtidigt en översyn av hur vi ska organisera oss, säger Jonas Högset, chef Fastighet och Boende och medlem i Digitaliseringsrådet.

Digitaliseringen är mer än en trend – det är en revolution av affärsmodeller, maktförhållanden, hur vi arbetar och hur vi ser på IT. Därför har SABOs Digitaliseringsråd fått i uppdrag att ta fram en agenda för allmännyttans digitalisering. Detta för att SABO och SABOs medlemmar ska kunna möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar. Utifrån arbetet med agendan har det blivit tydligare att digitaliseringstakten måste gå mycket snabbare.

— Vi är stolta över att vara en del av Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Jag hoppas att initiativet kan bli början på en spännande utveckling av allmännyttan, säger Pia Jönsson, VD för TrelleborgsHem.

Målet är att allmännyttan och de bolag som deltar i Digitaliseringsinitiativet ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen och ha gjort vinster inom följande områden inom tre år:

  • att FastAPI* ska, i den mån det är relevant, vara integrerat i alla deltagande bolag och ha genererat en mängd nya tjänster/lösningar från både etablerade och nya aktörer
  • att flera gemensamt utvecklade och/eller upphandlade tjänster/applikationer gynnar bolagen både ekonomiskt och organisatoriskt
  • att deltagande bolag har börjat använda nya affärsmodeller
  • att deltagande bolag ska upplevas attraktiva arbetsgivare bland medarbetare i andra branscher
  • att deltagande bolag ska ha en beslutad strategi och plan för hur bolaget ska möta digitaliseringens utmaningar

AB TrelleborgsHem Tfn 0410-190 50 Kapellgatan 18 info@trelleborgshem.se 231 45 Trelleborg www.trelleborgshem.se

— Min slutsats är att vi inte bara behöver en agenda för vårt långsiktigt strategiska arbete, utan att vi även kan ta oss an digitaliseringsfrågorna på ett nytt, snabbare och mer flexibelt sätt. Det är vad Allmännyttans digitaliseringsinitiativ handlar om - en treårig satsning för att samordna resurser från medlemsföretagen så att allmännyttan kan accelerera och vara drivande i digitaliseringen, fortsätter Jonas Högset.

Mer information om digitaliseringssatsningen finns på: www.sabo.se/digi

* FastAPI är SABOs standardiserade begreppsmodell för hur mjukvaruprogram ska kommunicera, att allt som rör fastigheten och bostaden heter samma sak oavsett tjänsteleverantör.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?