Vårt fokus är att ge alla våra elever en god undervisning

Publicerad:

På Fågelbäcksskolan i Trelleborg får större andel av pojkarna än flickorna gymnasiebehörighet efter årskurs 9. Här skiljer sig Fågelbäcksskolan sig från övriga skolor i kommunen. Vad beror det på?

Rektor Andrea Roos och studie- och yrkesvägledare Veronica Tarland berättar att eleverna på Fågelbäcksskolan har fått vara med och inreda lugna återhämtningsplatser i skolbiblioteket.
Foto: Niclas Ingvarsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Rektor Andrea Roos och studie- och yrkesvägledare Veronica Tarland berättar att eleverna på Fågelbäcksskolan har fått vara med och inreda lugna återhämtningsplatser i skolbiblioteket.

Rektor Andrea Roos har inget entydigt svar, men hon menar att skolan har hittat en undervisningsmetod som är till fördel för alla elever oavsett kön.

– Vårt fokus är att ge alla våra elever en god undervisning och en bra lärmiljö så att de får motivation att fortsätta studera, säger Andrea Roos. Flickors och pojkars meritvärde i årskurs 9 låg i stort sett på samma nivå förra läsåret. Därför drar jag den slutsatsen att vårt sätt att bedriva undervisning fungerar för alla våra elever.

Den senaste skolenkäten visar också att eleverna på Fågelbäcksskolan har fått ett ökat intresse för studierna och tycker att lektionerna är intressanta.

– Vi har en och samma lektionsstruktur på skolan med en tydlig inledning och tydligt avslut. Lektionerna är mobilfria och i många klassrum finns även enskilda studieplatser där eleverna kan arbeta ostört, berättar Andrea Roos.

En annan framgångsfaktor är skolans studietorg där eleverna får hjälp med sina studier efter skolan.

– Studietorget är väldigt uppskattat bland eleverna, säger Andrea Roos. Det är öppet varje dag till klockan fyra på eftermiddagen och det är alltid välbesökt – även sent på fredagseftermiddagen.

Studie- och yrkevägledare Veronica Tarland berättar också att Fågelbäcksskolan har arbetat med SSA (Samarbete Skola Arbetsliv) som fokusområde sedan flera år tillbaka och att man har ett stort fokus på den breda studie- och yrkesvägledningen.

– Det har resulterat i att eleverna har en tydlig bild av vilka yrkesmöjligheter som finns, och många vet redan nu vad de vill arbeta med och kan fokusera på att nå dit, säger Veronica Tarland.

I en hektisk studiemiljö är det också viktigt att få möjlighet till paus och återhämtning. Det är något som Fågelbäcksskolan har tagit fasta på.

– I biblioteket har eleverna fått vara med och inreda lugna återhämtningsplatser, säger Andrea Roos. Vi är också på gång att inreda våra rasthallar så att de blir mer inbjudande och en plats för avkoppling.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?