Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Närmare ny organisation i Trelleborg

Publicerad:

Vid ett extra kommunstyrelsemöte på torsdagen fanns en fråga på agendan – den om ny organisation för nämnder och förvaltningar. Genom att lägga ner sina röster gav socialdemokraterna, söderslättspartiet, miljöpartiet, centern och liberalerna den kommande majoriteten möjlighet att driva genom sitt förslag. Detta förslag, som i utredningen kallas förslag C, stöddes av sverigedemokraterna.

Förslag C innebär i korthet;

  • Kommunstyrelsen förstärker sitt uppdrag i att strategiskt leda, styra och samordna.
  • Det bildas en gemensam kultur- och fritidsnämnd
  • Arbetsmarknadsnämnden förstärks med enheten för näringsliv.
  • Servicenämnden utgår och bildar tillsammans med tekniska nämnden en teknisk servicenämnd.
  • Överförmyndarnämnden utgår och Överförmyndaren sorteras in direkt under kommunfullmäktige
  • Nämndernas arbetsutskott ersätts av presidier förutom i kommunstyrelsen
  • Områdena VA, avfall och återvinning samt elnät föreslås utvärderas för drift i extern regi, eventuellt i bolagsform.

Enligt Mikael Rubin arbetar den nya majoriteten efter att den nya nämndsorganisationen ska träda i kraft vid årsskiftet medan förändringarna i förvaltningarna införs under nästa år för att vara helt i drift 2020. Som exempel nämnde Mikael Rubin de föreslagna förändringarna för SFI och KomVux, där det anses lämpligt att det nya läsåret blir start för den nya organisationen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?