Mycket valärenden i kommunfullmäktige

Publicerad:

Kommunfullmäktige samlas på måndag kväll, 26 november, för att ta sig an en diger ärendelista. Många ärenden handlar om val till nämnder och styrelse för den mandatperiod som tar sin början vid nyår.

Det nya kommunfullmäktige har redan tillträtt medan resten av den politiska organisationen byter besättning vid årsskiftet.

Förslaget till ny organisation ska också beslutas under kvällens möte. Bland övriga ärenden finns budget för de kommande åren samt åtgärder för budget i balans. Även delårsrapport två ska beslutas, liksom projektplan och budget för Västra Sjöstaden.

Bland övriga ärenden finns policy för kontinuitet, begäran om drift och investeringsmedel till Hälsohuset, anslag till Högalids förskola samt detaljplan och exploateringsavtal för Lilla Beddinge 21:3 och 35:2.

Mötet äger rum i Parken med start klockan 18. Mötet är öppet för allmänheten och kan också följas via närradio och webbsändning.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?