November

 • Vem får årets Tångräka?

  Miljöpriset Tångräkan

  Tångräkan är Trelleborgs kommuns miljöpris och i år är en förening, en eldsjäl och en konstnär nominerade till priset. På kvällens den 15 november vet vi vem som bär hem glasstatyetten.

 • Solceller, planer och hamnar i kommunstyrelsen

  I morgon onsdag samlas kommunstyrelsen till novembersammanträde. Bland ärendena finns handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i kommunen, hyressättning när anläggningar inte fungerar fullt ut, bidrag till Byarådet och äskande av medel till småbåtshamnar.

 • Teater, ting eller godsaker?

  Maglarpsbullen är en av de tre nominerade.

  Det är stor spridning på de tre företag som i år nominerats till Guldpalmen, Visit Trelleborgs pris som vänder sig till besöksnäringen.

 • Trelleborg vill lära av Umeå

  Representanter för Trelleborgs kommun är på studieresa i Umeå.

  Under tre dagar den här veckan befinner sig medarbetare från Trelleborgs kommun i norrländska Umeå. Syftet med studieresan är att få kunskap och inspiration till arbetet med Trelleborgs stadsutveckling.

 • Inställda tåg på grund av underhållsarbete

  Trafikverket kommer att utföra ett underhållsarbete mellan Trelleborg och Malmö Hyllie. Arbetet pågår från lördag den 10 november klockan 16.00 till söndag 11 november klockan 18.15. Därför är Pågatågen mellan Trelleborg och Malmö Hyllie inställda.

 • Öppet Hus på Söderslättsgymnasiet

  Elever utanför Bastionen

  Välkommen på Öppet Hus på Söderslättsgymnasiet den 22 november! Kom och träffa våra elever och lärare som gärna berättar om skolan och de olika gymnasieprogrammen!

 • Fest och Glädje - tema för Arkivens dag

  Skylt från 700-års jubileet

  2018 fyller det offentliga arkivväsendet och Riksarkivet 400 år. Arkivens dag jubilerar med 20 år. Det ska firas. Årets tema för Arkivens dag-utställningen är Fest och glädje.

 • Vilka är kommunens trygghetsvärdar?

  Bild på Anders Hansson

  Trygghetsvärdarna har sedan i somras gjort sig bekanta med många i kommunen. Under ett par veckor framöver kommer trygghetsvärdarna presenteras en och en här på hemsidan för att öka deras bekantskap ytterligare.

 • Samverkan viktigt i Business center

  Delprojektledare Håkan Asmoarp och planarkitekt Emily Golrang presenterar tidplan för arbetet med att omvandla östra verksamhetsområdet till Business center Trelleborg.

  Genom möten på plats hos företagen inom området för Business center ska aktörerna lära känna varandra och hitta samarbetsytor. Samtidigt har arbetet med att ta fram en fysisk strukturplan för platsen påbörjats. Redan nästa år kan grönytor och rekreationsområden börja göras mer tillgängliga för allmänheten.

 • Akut vattenavstängning i Smygehamn

  I Smygehamn stängs vattnet av akut idag på grund av omkoppling av vattenledningar som ligger i utsatt läge i strandlinjen och läcker ut dricksvatten. Vattenavstängningen berör boende på Kinkelgatan, Jeppa Pers väg och Lundströms väg i Smygehamn.

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , Nästa