Bildningsnämnden beslutar om namn på ny skola och avveckling av familjecenter

Publicerad:

På bildningsnämndens möte den 7 mars 2018 beslutades att den nya skolan som ersätter nuvarande Lillevångskolan och Vannhögskolan ska heta Västervångskolan.

Enligt ett nämndbeslut från den 11 oktober 2017 skulle elevråden på Lillevångskolan och Vannhögskolan, tillsammans med skolledningen på respektive skola och representanter för bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, få i uppdrag att ta fram 3-5 förslag till namn på den nya skolan. Bildningsnämnden tog därefter ställning till förslagen.

Backafalls familjecenter avvecklas

Vidare beslutade bildningsnämnden att omgående avveckla Backafalls familjecenter, som är den öppna förskolan på Fagerängen och istället hänvisa familjer till den öppna förskolan på den nyöppnade familjecentralen Bryggan i centrala Trelleborg. På så sätt erbjuds även familjerna på och i områdena kring Fagerängen den högre kvalitet och det större utbud som den nya familjecentralen har att erbjuda. Utöver öppen förskola erbjuder familjecentralen Bryggan barnmorskemottagning, barnavårdscentral och socialrådgivare.

Bildningsnämnden beslutade också att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra uppsökande verksamhet, bl.a. genom personlig kontakt, med berörda familjer som bor på och i närområdet kring Fagerängen för att informera om Bryggans familjecentral och att i september återkomma med rapport om resultatet av den uppsökande verksamheten.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

Övrig information

På mötet fick nämnden också en redogörelse för Yrkeshögskolan i Trelleborg som ska starta till hösten.

Protokoll från mötet är ännu inte justerat.

För mer information om bildningsnämndens möte den 7 mars - se kallelse och dagordning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?