Chefar över oändlig verksamhet

Publicerad:

Matts Karlsson heter han, Trelleborgs nye avfalls- och återvinningschef. Han tillträdde i början av maj och har ansvaret för en verksamhet som är oändlig.

Matts Karlsson är ny avfalls- och återvinningschef i Trelleborg
Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Matts Karlsson är ny avfalls- och återvinningschef i Trelleborg

- Det tar ju aldrig slut, förklarar han. Det kommer hela tiden nytt avfall, samtidigt som verksamheten ständigt utvecklas. Idag är återvinning en naturlig del av samhället.

Matts Karlsson är uppfödd på Österlen och bosatt i Gärsnäs.

- Några tankar på att hamna i avfallsbranschen hade jag inte, jag utbildade mig inom lantbruksnäringen, berättar han när vi träffas på kontoret på Sjöviksvägen. Mest har jag arbetat som rådgivare, och det finns många likheter mellan jordbruk och renhållning – miljö, maskiner och transporter till exempel. Beröringspunkterna är många, och återvinning är ett intressant område.

Närmast kommer Matts Karlsson från en anställning på ett företag i renhållningsbranschen. Nu får han en hel kommun att ta hand om, många tusen hushåll och en stor bredd på verksamheter. Nyligen har hela Trelleborg, men några få undantag, fått de nya fyrfackskärlen som ska öka återvinningen ytterligare.

- Det har varit en stor omställning men nu är allt på plats, säger Matts Karlsson. Det krävs en hel del logistik för att få det att fungera, och än återstår lite justeringar.

En sak som många trelleborgare reagerat över när vi fyller våra åtta olika avdelningar i soptunnorna, är mängden med plast.

- Här har vi en konflikt mellan producenterna och miljötänkandet, menar Matts Karlsson. Produkten ska vara snygg och säljande i affärerna, vara vackert förpackad och mana till inköp. Det gör också att man många gånger blandar olika slags plast, vilket är en utmaning för återvinningen.

Tidningar, pappersförpackningar, plast och metall går alla till återvinning, medan matavfallet rötas och blir till energi. För Trelleborgs del sker detta i Malmö.

Så här års brukar debatten komma igång om hygienen i matavfallskärlen. Värmen gör att fluglarverna växer till sig.

- Det är ingen nyhet, menar Matts Karlsson, vi hade samma problem tidigare men det var kanske inte lika tydligt när alla sopor hamnade i samma kärl. Och visst kan man frysa räkskalen om man äter skaldjur många dagar innan nästa hämtning.

Just nu arbetar man på avfalls- och återvinningsavdelningen med en ny renhållningsordning som ska gälla fram till 2030. Här ska tjänstepersonerna både titta i kristallkulan och förhålla sig till dagens verksamhet.

- Trelleborgarna är duktiga på återvinning, berömmer nye chefen, och menar att fyrfackskärlen har sin del i detta.

- Intresset att återvinna ökar när möjligheterna kommer närmare in på en i vardagen. Nu slipper man för det mesta köra iväg med soporna utan kan göra sorteringsjobbet på hemmaplan.

På hemmaplan sker numera också trädgårdshämtningen. Efter att i flera år ha legat ute på entreprenad, sköts verksamheten i år av den egna personalen.

- Vi får se hur det fungerar, vi kommer att utvärdera när säsongen är över.

Fakta renhållningen i Trelleborg

Insamlad mängd mat- och restavfall i kärl (ton): 9766
restavfall: 7271
matavfall: 2495
Insamlad mängd mat- och restavfall i kärl (kg/person): 219

Total mängd insamlat hushållsavfall (ton): 23501
Mängd insamlat hushållsavfall (kg/person): 527

Returpapper (ton): 986
Pappersförpackningar (ton): 724
Plastförpackningar (ton): 513
Metallförpackningar (ton): 121
Glasförpackningar (ton): 641
Elavfall (ton): 558
Bärbara batterier (ton): 7
Bilbatterier (ton): 15,4
Farligt avfall från hushåll (ton): 77

Samtliga siffror avser 2017.

Trenden är att det hushållen lämnar i sina kärl minskar medan det som lämnas till återvinningscentralerna ökar.

Insamlingen av matavfall fungerar mycket bra i Trelleborg. 59 procent av det uppkomna matavfallet samlas in. Det nationella målet för 2018 är minst femtio procent.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?