Ny tobakslag

Publicerad:

Sveriges riksdag har klubbat igenom en ny tobakslag, som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas.

Till rökfria miljöer läggs nu uteserveringar, lekplatser, entréer och perronger. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Rökningens skadeverkningar är väl kända och kostnaderna för samhället uppgår till 31,5 miljarder kronor per år. Minst 10 000 dödsfall infträffar per år och 100 000 insjuknar i rökrelaterade sjukdomar.

Lag om tobak och liknande produkter

Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är:

  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror
  • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning
  • Rökförbud införs i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019

Regeringen hade föreslagit en skärpning av marknadsföringsreglerna, men den nuvarande skrivningen i tobakslagen kvarstår. Den innebär att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter utom vid försäljningsställen men reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Läs mer på Riksdagens webb, genom att klicka här.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?