Västervångskolan - Trelleborgs nyaste skola

Publicerad:

Nästa onsdag, den 29 augusti, invigs Västervångskolan – Trelleborgs nyaste skola. Västervångskolan är det största skolprojektet i kommunen någonsin. Projektet omfattar också ny idrottshall och konstgräsplan.

Foto: Chroma Arkitekter Licens: © Copyright

Västervångskolan ligger i norra delen av centrala Trelleborg och består av två skolor: F-6 och 7-9. Både grundskola och grundsärskola ingår i skolan, där cirka 900 elever kommer att gå. Även kommunens särskilda undervisningsgrupp Borgen med inriktning mot AST (autismspektrumtillstånd) ingår i verksamheten.

Skolan har eget skolbibliotek och lokaler för undervisning i no, musik, slöjd, bild, hemkunskap och idrott. Vidare är Västervångskolans skolgård stor och när den är helt färdigställd kommer det att finnas en mängd alternativ för eleverna att få sina behov av rast, rörelse och lugn tillgodosedda.

Idrottshallsbyggnaden kommer att innehålla två idrottshallar varav den ena kan delas i två så att undervisning kan pågå i tre utrymmen samtidigt. Hallen innehåller även omklädningsrum för elever och omklädningsrum för personal, kiosk och föreningslokal.

Hela projektet beräknas kosta 350 miljoner kronor - inklusive idrottshall och rivning av befintliga byggnader.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?