Nu startar röstningen

Publicerad:

På onsdag, den 22 augusti, börjar förtidsröstningen till riksdags-, region- och kommunalvalen. I Trelleborg finns många möjligheter att lägga sin röst, inför årets val har öppettiderna utökats ytterligare.

Foto: http://www.val.se/ Licens: © Copyright

I Trelleborg finns två valkretsar som tillsammans har 27 valdistrikt i Trelleborg första västra norra och Trelleborg andra östra. I första valkretsens fjorton valdistrikt finns 18 255 röstberättigade. I den andra valkretsen finns tretton distrikt med 16 635 röstberättigade. Det gör att totalt 34 890 personer i kommunen har rätt att rösta i kommunalvalet den nionde september. Att Trelleborg är uppdelat i två valkretsar innebär i praktiken att det finns en treprocentig spärr att komma in i den beslutande församlingen.Hade kommunen haft en valkrets hade spärren legat på två procent.

Väljarna utser med sina röstsedlar fullmäktige som har 51 ordinarie ledamöter och 25 ersättare.

Av de röstberättigade i Trelleborg ä 1 705 förstagångsväljare och 2 146 icke svenska medborgare. Kvinnorna är något fler till antalet, 17 607, medan männen uppgår till 17 191. Vid förra valet, 2014, uppgick valdeltagandet i Trelleborg till 81,78 procent.

Trelleborgarna är duktiga på att förtidsrösta, bland de bästa i landet. Vid förra valet avgavs 11 700 förtidsröster av de 33 913 röstberättigade. Det betyder att mer än var tredje, 34,5 procent röstade i förtid.

- Förtidsröstningen har ökat alltmer under de senaste valen, säger Jonny Sjöstedt som arbetar på kommunens valkansli. Valmyndigheten menar att den ökningen kommer att fortsätta också vid årets val.

Den som vill lägga sin röst i förtid har sju olika platser att välja mellan - Biblioteket, Algatan 5, ICA Maxi, Willys och Citygross, Gröningens servicecenter i Anderslöv och Smygehem i Smygehamn.

Biblioteket har öppet måndag till torsdag 10 till 19, fredagar 10 till 18, lördag 11 till 14.

I den gamla butikslokalen på Algatan 5 finns möjlighet att rösta måndag till torsdag 10 till 19, fredag 10 till 18, lördag 11 till 14 samt söndagar 26 augusti och 2 september mellan 11 och 14. Nytt i år är att en lokal för förtidsröstning kommer att vara öppen också under valdagen mellan klockan 8 och 20, som en service till de som befinner sig på annan ort än hemkommunen på valdagen. I Trelleborg är det Algatan 5 som kommer att hålla öppet under valdagen.

De tre köpcentren har samma öppettider - måndag till onsdag klockan 14 till 20, torsdag och fredag 10 till 20. Gröningen i Anderslöv har öppet måndag till fredag 14 till 18, samma tider gäller för Smygehem

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?