Mer wifi i Trelleborg

Publicerad:

Nu fortsätter utbyggnaden av wifi i Trelleborgs kommun. I april beslöt kommunstyrelsen att förse hamnarna i Gislöv och Skåre med wifi. Nu fortsätter man med etapp 2 där ett antal strategiska platser anges – Trelleborgen, Pilevallen med hänsyn till rugby, campingen på Dalabadet, badet i Anderslöv och Liljeborgsskolan, som används för basketspel.

Från början var avsikten att också inkludera Söderslättshallen. Detta har dock strukits eftersom det redan i dag finns publik täckning på i stort sett de platser i anläggningen där det behövs.

Också Smygehuk finns med i planeringen. Här finns det emellertid redan wifi, som dock kan komma att behöva byggas ut.

Totalkostnaden är 110 000 kronor.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?