Gatuavstängning Havrejordsvägen

Publicerad:

I samband med exploatering av Östervång 2:6 kommer Havrejordsvägen, mellan Klörupsvägen och Silvermyntsvägen, att behöva stängas av för genomfartstrafik. Havrejordsvägen beräknas vara avstängd mellan 9 april till 27 maj.

I samband med avstängningen kommer det bland annat att utföras ledningsarbete samt byte av överbyggnaden av vägen. Under arbetets genomförandetid kommer trafiken ledas om via Lundavägen - Hedvägen - Östervångsvägen.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?