Utreder gratis bussåkande för pensionärer

Publicerad:

Nu ska frågan om gratis kollektivtrafik för äldre i Trelleborg, utredas. Senast i februari nästa år ska utredningen vara klar. Det beslöt kommunstyrelsen i veckan.

2009 utreddes frågan förra gången. Då beslöt kommunfullmäktige att återremittera ärendet för att se om en sådan förmån strider mot diskrimineringslagen, hur färdtjänstberättigade personer kan omfattas samt förutsättningar för avgiftsfrihet för alla under vissa tider.  2011 redovisades detta men ärendet togs inte upp igen. Nu har kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson gett förvaltningen i uppdrag att utreda avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer samt avgiftsfri kollektivtrafik för alla under vissa tider. Kommunstyrelsen instämde i detta.

Två medborgarförslag, ett från 2014 och ett från januari i år, behandlar samma fråga, liksom en skrivelse från kommunala pensionärsrådet för några år sedan.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?