Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Östlig infart på kommunfullmäktiges agenda

Publicerad:

Inte mindre än 54 ärenden står på dagordningen när kommunfullmäktige i Trelleborg samlas till höstens första sammanträde på måndagskvällen. Frågan som troligen kommer att tilldra sig det största intresset är valet av sträckning för den norra och östliga infarten till Trelleborg och hamnen.

För att en intresserad allmänhet ska kunna följa sammanträdet finns en extra lokal att tillgå i Parken. Som vanligt kommer sammanträdet att sändas direkt i närradion och via videolänk på kommunens webbplats.

Det var i februari förra året som kommunfullmäktige med stor majoritet – 47 för, två emot och två nerlagda röster – beslöt sig för att infarten till Trelleborg ska komma från öster. Det dagens ärende gäller är vilken sträckning vägen ska ta. Här finns delvis skilda meningar, öster eller väster om järnvägen, öster eller väster om Rättspsyk i Mellanköpinge. Själva nerfarten till hamnen kan ske i direkt anslutning till järnvägen eller via Roddaregatan.

Bland övriga ärenden finns revisorernas granskning av chefstillsättningar och detaljplaneprocessen, utbetalning av kommunalt partistöd och försäljning av Centralstationen. Ledamöterna ska också ta ställning till planerna kring Thysells i Anderslöv som föreslås byggas om till bland annat förskola, vårdcentral och äldreboende. Socialnämnden vill få godkännande att höja priset för hemtjänst, servicenämnden vill bygga om och till Väståkraskolan i Anderslöv.

En rad medborgarförslag tas upp vid sammanträdet. De handlar om så vitt skilda ting som fri kollektivtrafik för pensionärer, hur vi skyddar Trelleborg mot översvämningar, bebyggelse i Smygehamn, allsång i Stadsparken, p-platser på Änghög, säker övergång för cyklister och gående vid Kämpingevägen, ändra Trelleborgs rykte om tånglukt, underhåll av gator och vägar, hundrastgård på Österlid, belysning längs en gång och cykelväg, graffitivägg, padelbanor, sittbänkar, lekplatser, trafikljus, farthinder, avverkning av träd, hundregler, plats för eftertanke, flytt av infart, säkerhet vid busshållplatser, förbättrad boendemiljö och ändring av lokal trafikföreskrift.

Ett antal interpellationer avslutar sammanträdet i Rotundan i Parken. Dessa handlar om tiggeri, samarbetsklimat, boenden för nyanlända, koncernbildning och rätt till heltid.

Mötet tar sin början klockan 18 men politikerna finns på plats en kvart innan för att diskutera med allmänheten. Mötet är offentligt och öppet för alla som vill lyssna.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?