Kuststad 2025, ringväg och infart i kommunstyrelsen

Publicerad:

Kuststad 2025 med sina olika delar, är ett av de största projekt som genomförts i Trelleborg på mycket lång tid. På onsdag ska kommunstyrelsen ta ställning till valet av planeringsform, planprogram/detaljplan eller vägplan. Kommunstyrelsen ska också bestämma sig för val av sträckning för östlig ringväg och infart till hamnen.

Mötet på onsdag, den 6 september, är det första efter sommaruppehållet och därför innehåller dagordningen inte mindre än 43 punkter. Flera av ärendena får stor betydelse för Trelleborgs utveckling. Samrådsyttrande Översiktsplan 2028 är ett sådant ärende, grönplan och framtiden för Thysells i Anderslöv ytterligare några. Ett ärende gäller att bilda en bolagskoncern i Trelleborg, ett annat hamnbolagets önskan att sälja Centralstationen.

Bland övriga ärenden finns medborgarförslag, om- och tillbyggnad av Gertrudsgården, bosättning, budget i balans, riktlinjer för Landsbygdsmiljonen och 100 procent fossilfritt Skåne

Hela ärendelistan hittar du under Kommun & Politik

Hjälpte informationen på den här sidan dig?