Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Fullmäktige sköt fram beslut om ringväg

Publicerad:

Det blev inget beslut om placering av den planerade ringvägen och hamninfarten. Istället beslutade kommunfullmäktige att ta upp ärendet på nytt om en månad.

Måndagens möte i kommunfullmäktige väckte ovanligt stort intresse bland allmänheten. Det var fullsatt i salen i Parken där kommunens högst beslutande organ sammanträder varje månad - och dessutom många åhörare på plats i det intilliggande rum där mötet kunde följas via storbildsskärm.

Orsaken till det stora intresset var mötets tionde punkt, Val av sträckning för östlig ringväg och infart till hamnen. Ärendet blev också flitigt debatterat efter att varje parti fått chansen att ge sin syn på saken.

- Enigheten är stor i sakfrågan – det vill säga att vi ska ha en ringväg och hamninfart, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson i sitt anförande.

När debatten avslutats och alla yrkanden lagts fram kunde fullmäktiges ordförande konstatera att ledamöterna hade att välja mellan två alternativ: att fatta beslut under det pågående mötet eller att återremittera ärendet i syfte att partierna skulle hinna prata sig samman kring ett sträckningsalternativ.

Efter votering stod det klart att beslutet blev att frågan ska återremitteras. Ärendet om placering av ringväg och hamninfart ska tas upp på nytt under kommunfullmäktiges nästa möte.

Bakgrund

I februari 2016 tog kommunfullmäktige beslutet att kommunen ska arbeta för en ringväg och ny, östlig infart till hamnen samt att denna väg ska stå klar att användas senast 2026.

De olika placeringsalternativ för vägen, som planeras mellan väg 108 och Trelleborgs Hamn via väg 9, har tagits fram av två olika konsultfirmor under våren 2017. Förslagen har därefter kommunicerats med medborgarna.

Konsulterna har i sitt arbete konsekvensbedömt alla alternativ utifrån påverkan på fastigheter, jordbrukslandskap, natur- och kulturvärden, rekreation, buller, risker samt kostnader.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?