Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Lära för livet - Grundskolan mötte gymnasiet!

Publicerad:

Lära för livet är ett Real Case (ett uppdrag på riktigt) där värdeskapande lärande och inkludering stått i fokus. Lära för livet är ett samarbete om lärstrategier mellan grundskolorna Väståkraskolan och Bäckaskolan samt Söderslättsgymnasiet.

Hur når du framgång i dina studier och vidare i arbetslivet? Att ha bra studietekniker är en ständigt pågående process. I projektet har digitalisering och lärande kopplats samman; hur kan elever bidra till varandras lärande vad gäller effektiva studietekniker i en digitaliserad värld?

Gymnasieeleverna har lärt sig effektiva lärstategier genom att läsa boken "A i alla ämnen" av Raman Mehrzad, se filmklipp som bearbetats och använts på olika sätt. De har även genomfört intervjuer och mycket annat. Syftet är att stärka språk-, läs- och skrivutvecklingen och digital kompetens. De har därefter bidragit till andra elevers lärande genom att hålla i två olika workshops för åk 7 respektive åk 4 elever. Att hålla i en workshop innebär även att prövas i förmågan att hålla muntlig framställning inför en grupp.

Eleverna (från olika program från Söderslättsgymnasiet) har fått vara med och påverka arbetet från början till slut, genom att planera, lära, presentera och utvärdera. Kontakten mellan eleverna har skett - och kommer även framåt att ske – via sociala medier, dvs. via bloggen kreativdesignforlarande.webbstjarnan.nu där eleverna är med och påverkar; elever och lärare från Väståkraskolan och Bäckaskolan tar del av Söderslättsgymnasiets elevers arbetsprocess och kommunicerar med dem.

Samarbetande i Lära för livet är Maria Glawe, förstelärare och speciallärare inriktning språk, läs- och skrivutveckling Söderslättsgymnasiet. Joakim Albertsson, förstelärare/SO-lärare Väståkra-skolan, Malin Lundius, lärare Bäckaskolan, Söderslättsgymnasiets skolbibliotekarier samt Skola Arbetsliv Trelleborg.

Vad händer efter workshoparna? Eleverna från Väståkraskolan och Bäckaskolan ska på hemmaplan dela med sig av erfarenheten till mellanstadiet respektive till åk 3 även här med syftet att stärka språk-, läs- och skrivutvecklingen och digital kompetens. En happening och uppföljning kommer att bokas in under vårterminen då alla tre skolor träffas tillsammans och utvärderar sin gemensamma aktivitet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?