Förenkla - helt enkelt

Publicerad:

Så är namnet på den utbildning som ett hundratal anställda i Trelleborgs kommun just nu genomgår. Syftet är att underlätta kontakterna med främst näringslivet för att göra kontakterna med kommunen just – enkla.

Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson hälsade deltagarna välkomna till utbildningsdagen.
Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson hälsade deltagarna välkomna till utbildningsdagen.

På måndagen samlades företrädare från de olika förvaltningarna och den politiska organisationen i Parken för att få inspiration i det fortsatta arbetet. Thomas Forslin från SKL, Sveriges kommuner och landsting berättade om sina erfarenheter, historikern Anders Johnsson om entreprenörer såväl i Trelleborg som på andra håll i landet.

En teatergrupp kunde tillsammans med deltagarna skapa och lösa problem som kan uppstår i kontakterna mellan företag och kommunen. Som avslutning på dagen fick alla skriva ner sina förslag på hur relationerna kan bli bättre. Dessa ska ligga till grund för en handlingsplan som kommer att utarbetas senare i år.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?