Förenkla - helt enkelt

Publicerad:

Så är namnet på den utbildning som ett hundratal anställda i Trelleborgs kommun just nu genomgår. Syftet är att underlätta kontakterna med främst näringslivet för att göra kontakterna med kommunen just – enkla.

Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson hälsade deltagarna välkomna till utbildningsdagen.
Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson hälsade deltagarna välkomna till utbildningsdagen.

På måndagen samlades företrädare från de olika förvaltningarna och den politiska organisationen i Parken för att få inspiration i det fortsatta arbetet. Thomas Forslin från SKL, Sveriges kommuner och landsting berättade om sina erfarenheter, historikern Anders Johnsson om entreprenörer såväl i Trelleborg som på andra håll i landet.

En teatergrupp kunde tillsammans med deltagarna skapa och lösa problem som kan uppstår i kontakterna mellan företag och kommunen. Som avslutning på dagen fick alla skriva ner sina förslag på hur relationerna kan bli b��ttre. Dessa ska ligga till grund för en handlingsplan som kommer att utarbetas senare i år.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?