Trelleborg levererar - nu vill regeringskansliet veta hur

Publicerad:

Trelleborgs kommun är inbjuden att under måndagen delta i arbetsmarknadsdepartementets hearing med Delegationen för unga och nyanlända i arbete (DUA).

Dagens huvudfråga handlar om samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunerna och andra aktörer för fler unga i arbete, hur det fungerar idag och hur man kan stärka och hitta nya vägar.

- Vi har ett gott samarbete med arbetsförmedlingen i det här, säger Cecilia Lejon som är Trelleborgs representant på plats i Stockholm. Arbetsförmedlingen är fortfarande bundna till ej lokalt förankrade program medan vi har en nära samverkan med lokalt och regionalt arbetsliv. När vi knyter samman våra båda säckar har vi en samlad kapacitet att leverera riktigt bra resultat i form av självf��rsörjande och etablerade unga – av den anledningen ser vi det som en självklarhet att kommunerna ska ges både större ansvar och mer befogenheter i arbetet.

I Trelleborgs kommun ligger det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) under arbetsmarknadsförvaltningen som driver projektet One touch för att fånga upp unga som varken arbetar eller studerar.

Under de tre senaste åren har 898 personer i Trelleborgs kommun gått från bidrag till självförsörjning genom arbete, av dessa var nästan en tredjedel under 25 år. Under samma period gick 202 personer från bidrag till självförsörjning genom studier och av dem var mer än hälften under 25 år.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?