Nygatans ombyggnad i kommunstyrelsen

Publicerad:

Ombyggnad av Nygatan, Trygghetens hus och hamnen i Smyge är några av de ämnen som ledamöterna i kommunstyrelsen ska ta ställning till i morgon, onsdagen den 31 maj.

Foto: Ingrid Wall Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika

Den drygt trettio punkter långa agendan innehåller också flera remisser och delårsrapport för första tertialet.

Detaljplanen för Rådhuskvarteret, Herkules Västra, ska diskuteras och beslutas. Sverige-finska pensionärerna vill ha bidrag till firandet av Finlands 100-årsjubileum. Trelleborg Tillsammans ska upp till behandling liksom medborgarförslag om hamnen i Smyge och cykelväg mellan Skegrie och Trelleborg.

Tekniska nämnden vill ha pengar för att bygga om Nygatan, medan servicenämnden yrkar medel till att bygga det nya Trygghetens hus där bland annat räddningstjänsten ska husera. Ombyggnaden av Nygatan belöper sig till nära 16 miljoner kronor.

Stormen och högvattnet i början av januari resulterade i att VA-ledningar längs kusten, lades i dagen. Arbetet att flytta ledningarna var tänkt att ske under 2018 och 2019 men kommer nu att tidigareläggas enligt önskemål från tekniska. 12 miljoner beräknas arbetet kosta. Säkerhetsåtgärder i Söderslättshallen kommer att belöpa sig på 6,5 miljoner kronor.

Två föreningar – IF Altona och Gylle AIF har båda ansökt om att få förlängt sina ränte- och amorteringsfria lån. Det föreslås dock kommunstyrelsen och kommunfullmäktige säga nej till och erbjuda föreningarna en avbetalningsplan.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?