Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Trelleborg satsar på Familjecentral

Publicerad:

Nu ser det ut som om också Trelleborg kommer att få en Familjecentral. Vid mötet i veckan beslöt kommunstyrelsen att låta socialnämnd och bildningsnämnd teckna avtal med Centrumkliniken och Barnmorskegruppen Öresund om att tillsammans starta och driva en Familjecentral.

Avsikten är att låta olika verksamheter samarbeta kring bland annat mödravård, barnavårdscentral och öppen förskola. Tanken är att öppna verksamheten i Postens gamla lokaler på Kontinentgatan där färghandeln finns idag.

Frågan om en Familjecentral i Trelleborg har diskuterats och planerats under flera år. För snart två år sedan fick kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna men det har varit svårt att hitta en lämplig lokal. Nu finns det en sådan och därför har planeringen kunnat anta konkreta former.

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne vill inrätta fler familjecentraler i länet. Idag finns 28 sådana fördelade på 16 av Skånes 33 kommuner.

- En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande med blivande föräldrar, föräldrar och barn i åldrarna 0 till 6 år som målgrupp, säger kommunens folkhälsostrateg Susanne Larsson som arbetar med frågan.

- Målet är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen samordnar sig för att kunna samverka tvärprofessionellt. Det finns också möjlighet till ett nära samarbete med andra aktörer, exempelvis tandhälsovård, bibliotek och familjerådgivning.

För att få kalla sig familjecentral krävs att fyra basverksamheter ska vara representerade - barnmorskemottagning, barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola. Familjecentralen omfattar både Centrumkliniken och Fagerängens vårdcentral.

En av idéerna bakom familjecentraler är att få en helhetssyn kring barnet. Vid behov kan resurser sättas in tidigt, vilket på sikt kan spara samhällets kostnader. Det finns dock ingen forskning än nu som bevisat att familjecentraler leder till minskade kostnader. Målet är att barnen ska få en bättre hälsa.

I Trelleborgs tätort bor runt 2 100 barn i åldrarna 0 till 6 år. Ytterligare 1 250 bor utanför centralorten. Det finns fyra öppna förskolor i kommunen, och det är Parkens öppna förskola som är tänkt att bli en del av Familjecentralen.

Den tänkta lokalen på Kontinentgatan är 680 kvadratmeter stor och medger utvecklingsmöjligheter om man i framtiden vill öppna upp för fler aktörer. Verksamheten är tänkt att dra igång under hösten.

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till planerna och vill plussa på med - att om det är möjligt - låta Trelleborgs familjecentral vara arena för forskning på området.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?