Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Ny avfallstaxa 2017

Publicerad:

Taxan för hushållsavfall höjs med 15 % från och med den 1 januari 2017. Förändringen kommer att synas på fakturan från Trelleborgs kommun som skickas ut i februari.

Beslutet om höjningen av avfallstaxan togs vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2016. För det vanligaste abonnemanget bland villahushåll blir höjningen 278 kronor per år. Övriga tjänster samt avgifter för hämtning av trädgårdsavfall, grovavfall, slam och fett berörs inte. Senast avfallstaxan höjdes var den 1 januari 2007.

Avfallshanteringen finansieras enbart genom taxor och avgifter utan något stöd från skattemedel. Avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen. I jämförelse med andra skånska kommuner ligger Trelleborg nära medel vad gäller avfallstaxan för ett villahushåll.

I taxan ingår

  • bemannade återvinningscentraler - drift och underhåll av återvinningscentraler där grovavfall och farligt avfall tas emot för vidare behandling
  • avfallsinsamling - insamling och transporter av hushållsavfall, drift och underhåll och investeringar av kärl och fordon
  • behandling - insamlat restavfall går till energiåtervinning, matavfall går till biogasproduktion
  • kommunikation och kundservice - information, kommunikation, kundservice, studiebesök
  • övergripande styrning och planering - ledning, planering, utveckling, ekonomi och lokaler.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?