Ring inte 112 om inte liv är hotade

Publicerad:

Det extremt höga vattenståndet som SMHI varnat för märks nu hos oss här på Sydkusten med översvämningar till följd. Det har föranlett många att ringa larmnumret 112 som just nu är hårt belastat. Ring inte larmnumret om inte det finns hot mot liv och hälsa, risken är annars stor att nödsamtalen inte når fram i tid. Den som behöver nå räddningstjänsten ska ringa 0410 7333 37 eller 73 33 31.

Just nu är vattenståndet extremt högt längs Sydkusten i Trelleborg. Småbåtshamnarna i Smygehamn, Gislövs läge och Skåre är översvämmande och vattnet når upp långt över kajkanterna. Hamnarna är avstängda för biltrafik.

På Hamngatan och Strandgatan finns stora vattensamlingar som inte kan sjunka undan eftersom havsnivån är så hög. Enligt SMHI kommer vattnet att fortsätta stiga fram till 22-tiden i kväll.

I SMHI:s varning kan man läsa: Från onsdag middag stiger vattenståndet och kan under kvällen tillfälligt nå 80-130 cm över medelvattenstånd, högst längs Skånes kust. Därefter sjunkande.

SMHI gick i morse ut med en klass 2 varning för höga vattennivåer längs Öresundskusten mellan Måkläppen och Öresundsbron. Då omfattades inte Trelleborgs kommun men nivåerna började stiga snabbt under eftermiddagen och nådde raskt nivåer som inte skådats på många, många år.

Räddningstjänsten har aktiverat så kallad FIP, första insats person som under kvällen och natten kommer att köra runt i kommunen för att bevaka hur situationen utvecklas. Tekniska förvaltningens personal är också ute och kontrollerar och stänger av de vägar som blir ofarbara på grund av vattnet.

Definition för Varning klass 2 mycket högt vattenstånd: Bottenviken, Västkusten och sydkusten: Högre än 120 cm över medelvattenstånd. Ostkusten utom Bottenviken: Högre än 100 cm över medelvattenstånd. Risk att kustvägar och hamnar översvämmas.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?