Trelleborg bygger för äldre

Publicerad:

Trelleborgarna blir inte bara allt fler – de blir också allt äldre. Gruppen mellan 65 och 84 år ökar med ett hundratal varje år, medan gruppen över 84 år också kommer att växa kraftigt enligt prognoserna. Detta ställer allt större krav på samhällets resurser när det gäller bostäder och service.

- Just nu har vi ett underskott i utbudet av särskilt boende för äldre, säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Karlsson. Vi har dock målsättningen att vara i kapp på ett par års sikt.

- För att klara detta kommer vi under det närmaste året att bygga i egen regi. Därefter kommer vi att behöva samarbeta med privata aktörer för att kunna möta behovet av bostäder för äldre.

När som helst kommer Trelleborgs kommun att nå gränsen 44 000 invånare. Varje år sedan 1985 har befolkningen ökat i kommunen. Inte minst de äldre åldersgrupperna kommer att fortsätta öka.

I befolkningsprognosen spås antalet personer i åldrarna 65 till 84 år gå från dagens drygt 8 000 till runt 9 500 år 2028. Gruppen 85 och äldre antas växa från dagens knappt 1 200 till drygt 1 600 under den kommande tioårsperioden.

I april blir ytterligare tio bostäder för äldre tillgängliga när Trelleborgshems tidigare kontor på Västergatan byggts om till ytterligare en avdelning på Borgvallen. Kommunen planerar också för ett femtiotal bostäder för äldre på sjukhusområdet med byggstart i år.

I centrala Trelleborg planeras bostäder för äldre i det höghus som Abitare vill bygga i hörnet Hamngatan/Corfitz Beck-Friisgatan. Flera våningsplan kommer att anpassas för äldreboende. Också delar av det tidigare industriområdet vid Johan Kocksgatan/Hedvägen kan komma att inrymma boende för äldre. Båda dessa boenden kommer att byggas av privata entreprenörer.

Just nu står 45 personer i kö till kommunens platser för äldre i särskilt boende. Prognosen för de kommande tio åren visar på ett behov av 150 nya platser, femton platser per år.

11,4 procent av Trelleborgs befolkning över åttio år bor i särskilt boende. Det är betydligt färre än i riket i stort där 13,3 procent i den åldersgruppen bor i särskilda boenden för äldre.

Trelleborgs kommun driver dels äldreboenden i egen regi men anvisar också boende till Högalid och Täppan som drivs i privat regi på uppdrag av Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?