Erkänn barnens status som asylsökande

Publicerad:

Trelleborgs kommun ansökte i april 2016 om 68 590 991 kronor för kostnader i samband med det stora flyktingmottagandet hösten 2015. Migrationsverket avslog delvis både ansökan och överklagan varför kommunen nu går vidare och ställer sitt hopp till förvaltningsrätten.

- Trelleborgs kommun tog sitt fulla ansvar för de drygt 4000 barn som kom till Trelleborg som asylsökande under den här tiden, säger Veronica Larsson, ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Trelleborgs kommun. Men Migrationsverket menar att vi inte får ersättning för de barn som avvek innan de ansökt om uppehållstillstånd.

I sitt yttrande till förvaltningsrätten skriver Trelleborgs kommun att det var Migrationsverket själva som hindrade barnen. Myndighetens interna resursbrister gjorde det omöjligt att ansöka om uppehållstillstånd vid ankomsten till Sverige och barnen ställdes i veckolånga köer vilket ledde till att flertalet barn, i desperation, avvek spårlöst.

- Det är häpnadsväckande kallt och beräknande att förneka dessa barn status som asylsökande. Det är en oantastlig sanning att de barn som kom till Sverige under hösten 2015, som ensamma flytt sina hemländer, som upplevt sånt som inga barn ska behöva uppleva, kom i akt och mening att söka asyl, säger Torbjörn Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg

Utgångspunkten i lagstiftningen är att Migrationsverket ska ersätta kommunens faktiska kostnader för vård och boende för asylsökande ensamkommande barn, men den uträkningsmodell som myndigheten använder missgynnar kommunen.

Trelleborgs kommun ställer nu sitt hopp till att förvaltningsrätten erkänner barnens status som asylsökande och fastställer kommunens rätt till ersättning.

Mer information
Torbjörn Karlsson 0410-73 44 40, Kommunstyrelsen ordförande
Veronica Larsson 0729-76 51 00, Ordförande arbetsmarknadsnämnden
Cecilia Lejon 0410-73 34 33, Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?