Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Stockholms stad på studiebesök för erfarenhetsutbyte kring personliga elevdatorer

Publicerad:

Stockholms stad har uppmärksammat Trelleborgs kommuns arbete med införandet av personliga elevdatorer, och gör nu studiebesök i Trelleborg för att ta del av vår framgångsrika strategi samt föra en dialog kring vilka våra lärdomar, utmaningar och framgångar varit och fortsatt är.

Personliga elevdatorer
Foto: Dan Paxer Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Personliga elevdatorer

Stockholms stad genomför just nu en förstudie gällande möjligheterna med personliga elevdatorer i grundskolan och har i samband med det tagit en kontakt med Trelleborgs kommun. Trelleborg är en av få kommuner som erbjuder personliga elevdatorer kommunövergripande, det vill säga i samtliga klasser, från årskurs 4 till gymnasiet.

- Vi har haft en framgångsrik implementering för att vi har en tydlig strategi, ett politiskt stöd och låter lärare, vårdnadshavare och i viss mån elever vara delaktiga, säger Michel El-Dabh, systemchef på bildningsförvaltningen.

Under studiebesöket kommer representanter från Stockholm att få träffa systemchef, IT-utvecklare samt personal från skoldatateket och AV-media från Trelleborgs barn- och utbildningsverksamhet. Förutom implementeringsstrategi kommer erfarenhetsutbytet även att belysa faktorer som infrastruktur, kompetensutveckling, kommunikation, arbetsmiljö och juridik. För att se och höra hur personliga elevdatorer tillämpas i praktiken kommer studiebesöket även att innefatta ett besök på Serresjöskolan.

- Vi ser mycket fram emot erfarenhetsutbytet med Stockholm stad och jag är övertygad om att både vi och våra besökare kommer att lära oss enormt mycket, säger Michel.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?