Den här nyheten har passerat sitt bäst-före-datum och kan vara inaktuell.

Dags att redovisa Jämställt Övre

Publicerad:

Det uppmärksammade projektet Jämställt Övre lider mot sitt slut – men projektledarna har mer jobb att göra. Nu ska de sprida sina lärdomar bland kollegor och politiker.

Jämställt Övre
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Jämställt Övre

Samhällsbyggnadsnämnden kommer på sitt nästa sammanträde att få en rundtur på den gulmålade platsen och därefter få lyssna till en presentation av processen.

– Vi ska berätta vilka reflektioner vi gjort under de två år som Jämställt Övre pågått, säger Kajsa Rue Hallén som tillsammans med Fredrik Magnusson varit projektledare för arbetet.

Också kommunstyrelsen ska i november få en presentation av det tvååriga projektet som nu avslutas. Syftet med presentationerna är att sprida kunskaperna som Jämställt Övre lett till. I arbetet med projektet har det hela tiden varit processen som varit det viktigaste. En av slutsatserna är att det är svårt att skapa en jämställd plats, men att det däremot finns möjlighet att planera en plats för att användandet av den ska bli så jämställt som möjligt.

– Vi har lärt oss att man måste titta på alla olika faktorer för att främja ett jämställt användande. Det går inte att bara prata genus och kön utan man måste även ta hänsyn till ålder, socioekonomisk bakgrund med mera, säger Kajsa Rue Hallén.

Utöver presentationerna inom kommunen ska hon även delta i ett seminarium arrangerat av Boverket som till hälften finansierat Jämställt Övre.

– Det handlar om jämställda platser och vi har, tillsammans med några andra orter, valts ut bland alla 74 projekt som fick pengar för att försöka skapa en jämställd plats.

Ytterligare en presentation av pilotprojektet sker i november på ett Region Skåne-seminarium om social hållbarhet i planering.

Även om nedmontering av Jämställt Övre inletts lever alltså projektet vidare genom de nyvunna kunskaperna. De kommer bland annat att tas tillvara i den långsiktiga utvecklingen av det forna busstorget.

Etiketter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?